Kjendiser raser mot Se og Hør-julebukker

Se og Hør ba tre barn gå julebukk til Harald Eia, Anne Ryg, Kim Haugen, Thomas Giertsen og et knippe andre kjendiser. Så gjemte de seg i buskene og skildret det som skjedde.

TRONDHEIM (Dagbladet): Nå er reportasjen klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av skuespilleren Anne Ryg, som er gift med tv-komikeren Harald Eia. Hun mener Se og Hør har krenket privatlivets fred og begått et presseetisk overtramp med det de selv omtaler som en «julebukktest» av kjendiser i nr. 99 2005.

Reportasjen skildrer hvordan kjendisene tar imot de tre julebukkene på døra: Det påstås at TV2-komiker Thomas Giertsen «smelte igjen døra mens julebukkene sang», og at NRKs Viggo Johansen «hilste fra stua».

Andre kjendiser som fikk Se og Hørs julebukker på døra, var kosmetikkdronning Celina Midelfart, Henne-redaktør Ellen Arnstad og tv-kjendis-/skuespillerparet Nadia Hasnaoui/Kim Haugen.

Kjendisbladet lot julebukkene bedømme mottakelsen, på en skala fra én til seks julenissemasker, der Giertsen fikk én maske og de andre kjendisene fikk fem eller seks.

Skjult fotograf

I den omstridte reportasjen ble det trykket et bilde av Anne Ryg med datteren (4) på armen i døråpningen til hennes og Harald Eias private bolig.

I klagen til PFU skriver Ryg at «bildet var tatt av Se og Hør av en skjult fotograf som jeg ikke så, og bildet ble trykket uten at jeg ble spurt. Først da saken sto på trykk, skjønte jeg at de tre «julebukkene» var barn som var leid inn av Se og Hør».

Skuespilleren reagerer meget sterkt på det som skjedde:«At Se og Hør hyrer inn tre barn som gir seg ut for å være julebukker og trykker bilde av meg og min datter på privat grunn, og siterer meg på det jeg har sagt til julebukkene - uten min vitende og vilje - oppfatter jeg som krenking av privatlivets fred og et presseetisk overtramp», skriver Anne Ryg i klagen.

Provosert

Hun viser til pressens egne etiske retningslinjer, Vær varsom-plakatens punkt 3.10, der det står: «Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning».

Dagbladet har ikke greid å få en kommentar fra Anne Ryg til PFU-klagen. Men hun får full støtte fra sin skuespillerkollega Kim Haugen, som også fikk besøk av Se og Hørs julebukker.

-  Jeg synes absolutt at dette er et klart presseetisk overtramp, sier Haugen til Dagbladet.

Han dro hjemmefra akkurat da julebukkene kom på besøk, så det var Nadia Hasnaoui som tok imot dem på trappa.

-  Vi stiller opp i profesjonelle sammenhenger for de fleste blader og aviser, men jeg synes det er veldig kritikkverdig å krenke privatlivets fred på denne måten og gi seg ut for noe annet enn det man er.

Haugen lurer på om det er lov å ligge i hagen til folk og ta bilder i det skjulte. Han synes det er veldig bra at reportasjen er klaget inn til PFU, sånn at vi kan få en presseetisk grenseoppgang på dette området.

-  Hvis dette er en ny politikk hos Se og Hør, synes jeg det er veldig provoserende, sier Kim Haugen.

Bladet som vil ha alle andre til å snakke, er ikke villig til å kommentere denne PFU-klagen overfor Dagbladet.

-  Ingen kommentar

-  Se og Hør har ingen kommentar til saken før vi selv har snakket med Anne Ryg. Det har ennå ikke skjedd. Hun er visst på reisefot i USA, så vi har ikke fått tak i henne, sier assisterende sjefredaktør Harald Haave.

Det er ikke klart når saken kommer til behandling i Pressens Faglige Utvalg. Fra Norsk Presseforbund får vi opplyst at Se og Hør ennå ikke har gitt sitt tilsvar til klagen.

TAUS: Harald Haave.
FIKK BESØK: Skuespilleren Anne Ryg, som er gift med tv-komikeren Harald Eia, mener Se og Hør har krenket privatlivets fred og begått et presseetisk overtramp i sin «julebukktest» av kjendiser i nr. 99 2005.
FIKK BESØK: Skuespiller Kim Haugen dro hjemmefra akkurat da julebukkene kom på besøk, så det var Nadia Hasnaoui som tok imot dem på trappa.