Kjendiser slår tilbake mot Anne Holt:

Norske homokjendiser nekter å være med på Anne Holts ønske om å kvitte seg med deler av den tyngende homodebatten ved å skille Kirka fra Staten.

Pernille Rygg, Forfatter .

- Å si til unge troende homoer at de skal gi blaffen i Kirken, er å stille dem overfor det samme valget som de fundamentalistisk kristne gjør; valget mellom tro eller kjærlighet. Det er et rått valg, nettopp det valget Bjørn Erik ikke maktet.

Siri Kvalheim, Leder i Forum for homofile og lesbiske i Arbeiderpartiet

-Det groveste med Anne Holt er at hun blader inn statskirkedebatten i en selvmordstragedie. Når hun avfeier debatten med at kristne homofile bare kan gi blaffen, tyder det på at hun er blottet for innlevelse i andres situasjon.

-De aller fleste kristne homofile har gått en tung vei og med dette utspiller dolker hun dem i ryggen.

Holt mangler totalt solidaritetsfølelse, og hun latterliggjør attpåtil folks problemer. Tenk å si til et menneske i eksistensiell krise at du bare skal le av det!

Kim Friele
Homoaktivist og statsstipendiat
-Anne Holts narsissisme har erstattet verdiene fellesskap og solidaritet. Hun er mer opptatt av kamp mot homobevegelsen og statskirken enn av at unge homser begår selvmord. Så jeg gjør som hun oppfordrer til: Jeg ler hjertelig av pompøsiteten hennes, gir blaffen og snur ryggen til.

Anders Rogg, Artist

Jeg følger Anne Holt langt på vei i argumentasjonen. Men vi må passe på så vi ikke lbir for arrogante i denne debatten.

Gerd Brantenberg, Forfatter

-Det er lettere sagt enn gjort for kristne homofile å gi blaffen. Og hva hjelper det å skille kirke og stat? Er det sånn å forstå at overgrep mot medmennesker i Kirken ville være greit bare fordi den ikke var statlig? Selv om vi skiller kirke og stat, vil vi likevel ha et moralsk ansvar og lovgivende ansvar overfor overgrep.