IKKE SOM TSJERNOBYL: Nye atomkraftverk som bygges i dag er langt sikrere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB Scanpix
IKKE SOM TSJERNOBYL: Nye atomkraftverk som bygges i dag er langt sikrere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB ScanpixVis mer

Kjernekraft er klimavennlig

Dersom Haltbrekken og Vatvedt får oppfylt ønsket sitt om å avvikle atomkraftproduksjon, vil det være en gavepakke til kullindustrien.

I Dagbladet 25. april kritiserer Lars Haltbrekken og Bitte Vatvedt Oljefondets investeringer i selskaper som er involvert i atomkraft og produksjon av atomvåpen.

Artikkelforfatterne har rett i at det finnes en rekke gode grunner til å ikke investere i atomvåpenproduksjon. De har også rett i at flere av de eldste atomkraftanleggene ikke er sikre nok. Nye atomkraftverk som bygges i dag er derimot langt sikrere, og det er tvilsomt at det er klokt å utelukke alle former for atomkraft fra Oljefondets investeringsportefølje.

Tsjernobyl og Fukushima trekkes fram som eksempler på hvorfor det ikke bør produseres atomkraft. Artikkelforfatterne hevder at det alltid vil være en mulighet for ulykker og at konsekvensene ved en ulykke er svært store. Det er riktig at ulykker ved atomkraftanlegg kan ha store konsekvenser, men dette gjelder for mange former for kraftproduksjon. Den største enkeltulykken knyttet til kraftproduksjon er verken Tsjernobyl eller Fukushima. I Kina krevde en ulykke ved et vannkraftanlegg over 170 000 liv. Det vil likevel være uklokt å avvikle alle vannkraftanlegg fordi det alltid vil være en liten fare for ulykker med potensielt store konsekvenser.

Dersom en ser på hvilken skade ulike former for energiproduksjon påfører mennesker, er atomkraft langt fra den verste. Atomkraft er sammen med solenergi og vindkraft en av energikildene som fører til færrest dødsfall per produserte kilowattime. Til sammenlikning er kullkraft mer enn tusen ganger dødeligere enn atomkraft. Kullkraft skader både arbeidere i kullgruver, og fører til økt hyppighet av kreft og luftveisinfeksjoner.

En annen grunn til å beholde atomkraft er faren for irreversible klimaendringer. Verden er i en situasjon hvor befolkningsvekst og økonomisk utvikling fører til en sterk økning i energibehovet. Samtidig som energibehovet øker er det viktig at utslipp av klimagasser reduseres betraktelig for å unngå klimaendringer. Atomkraft fører ikke til utslipp av klimagasser. En avvikling av atomkraft vil i stor grad erstattes med sterkt forurensende kullkraft. Dersom en ser på ulike lands utslipp av klimagasser er det en tydelig tendens til at landene som har atomkraftverk har vesentlig lavere utslipp enn sammenliknbare land uten atomkraftverk. Dersom Haltbrekken og Vatvedt får oppfylt ønsket sitt om å avvikle atomkraftproduksjon, vil det være en gavepakke til kullindustrien og et stort tilbakeslag for kampen mot klimaendringene.

Følg oss på Twitter