Kjønnsforskernes problem

STRÅLENDE!

Endelig lar de høre fra seg. Mari Teigen og Agnes Bolsø lot seg provosere og gikk i det vi mener er kjønnsforskernes felle. I et innlegg i Dagbladet 11. mars kritiserte vi kvinnelige kjønnsforskere for å vike unna når de blir invitert til paneldebatt.

Bakgrunnen var et møte i Studentersamfundet i Trondhjem der Nils Rune Langeland villig stilte opp for å debattere feminisering av samfunnet under tittelen «Vaginalstat eller Penisvelde?». Etter å ha spurt omlag 40 kvinner ble vi kun sittende med de middelaldrende mennene Nils Rune Langeland og Knut Holtan Sørensen i panelet. Hovedspørsmålet i innlegget vårt var: Hva er vitsen med kvinneforskning,

hvis kvinnene som sitter med kunnskapen på feltet ikke tør stille opp i debatter? Det har vi ennå ikke fått noe klart svar på. Både Teigen og Bolsø kommer i sine svar helt utenom det vi mener er kjønnsforskernes store problem. Det sentrale poenget de mister, er å se seg selv som potensielt synlige rollemodeller. Unge jenter kan miste respekten når denne kvinnegruppen viker på tynt grunnlag.

MULIGENS ER DET

Teigen ser som lite relevant når hun hevder at «perspektivet og temaet syntes ufruktbart». Hun utviser med dette nettopp en skremmende velbygd akademisk arroganse, samtidig som hun glemmer våre markedsføringshensyn. Teigen mener en debatt med Langeland vil være ufruktbar, og at Langeland blir personlig og blander sine egne bitre erfaringer fra kjønnsmarkedet inn i sitt syn på samfunnet som helhet. Er det ikke det vi alle holder på med? Generaliserer vi ikke ut fra den personlige forståelsen av verden rundt oss? Bør ikke kjønnsforskeren med sin innsikt ta ansvar for å trekke debatten videre, dersom den står i stampe? Her kommer også viktigheten av at de som akademikere ikke tar seg nær av argumentene og innfallsvinklene som kommer fram. Her viser Bolsø og Teigen i sine svar at kjønnsforskerne har et stykke igjen. Begge gir uttrykk for at det ikke var motet som hindret

dem i å stille til debatt. Det er fint at de føler seg modige nok. Men Bolsø argumenterer ved å hause opp vår utvitenhet rundt temaet. Det er trist siden hun var ikke villig til å stille til debatt, i et fora hvor hun kunne dele av sin kunnskap.

KJØNNSFORSKERNE

bør være sitt ansvar bevisst som motvekt i debatter. Men oppgaven og makten kvinnene i denne forskergrenen har i det offentlige rom, ønsker de altså ikke å forvalte.