Kjønnskamp i NRK

I går tilsatte NRK fire nye utenrikskorrespondenter - alle menn i alderen 44 til 59 år. Nå freses det blant folk som mener det er nok mannlige korrespondenter. - De første korrespondentjobbene som dukker opp nå skal gå til kvinner, sier Eva Stabell, nestleder i NRKs journalistlag.

I går bestemte kringkastingssjef Einar Førde at TV2s Anders Magnus (46) får korrespondentjobben i Cape Town i Sør-Afrika. At Arnt Stefansen (44) og Ola Johnsrud (57) skal jobbe sammen i Brussel og at Fritz Nilsen (59) får forlenget sitt engasjement i Midtøsten med ett år. Nylig ble også Ole Torp (46) tilsatt som ny korrespondent i Washington.

Kvalifiserte kvinner

På møtet der de fire mannlige korrespondentene ble tilsatt ba klubbene om en protokolltilførsel. Og det fikk de nyhetsdivisjonens leder, Tom Berntzen, med på. Dermed forplikter NRK-ledelsen seg til å øke kvinneandelen blant korrespondentene betydelig ved neste korsvei.
- Det forelå søknader til korrespondentjobbene fra flere kvalifiserte kvinner, fastslår Stabell. I NRKs likestillingsavtaler er det presisert at når kvinner og menn er like godt kvalifiserte til en jobb, skal en kvinne foretrekkes. Det er nemlig ikke bare i korrespondentjobbene kvinner er underrepresentert.

- Men selv om det er flere mannlige enn kvinnelige journalister i NRK, er ikke kjønnsfordelingen like skjev som i korrespondentkorpset. For nå ser det stygt ut, sier Eva Stabell.

Kun to kvinner

Nå står NRK igjen med et korrespondentnett som omfatter kun to kvinner - Ingvild Bryn i Washington og Gro Holm i Moskva. Det murres i både kvinne- og radiokretser etter gårsdagens tilsettinger, som delvis gikk på tvers av innstillingene fra de to avdelingslederne.

Etter det Dagbladet erfarer hadde Dagsnytts Cathrine Løchstøer og Dagsrevyens Gunnar Høidahl innstilt Dag Bredvei til korrespondentjobben i Cape Town. Deres råd ble helt tilsidesatt av Tom Berntzen, som representerte Einar Førde på møtet. Dette blir det reagert sterkt på i Dagsnytt. Der mener man at fordelingen mellom kjønnene er fryktelig skjev, og at fordelingen av korrespondentjobbene mellom Dagsnytt og Dagsrevyen må bli bedre.

Gulrot

Det falt enkelte tungt for brystet at en av TV2s mest profilerte medarbeidere gikk foran NRKs egne folk da korrespondentjobben i Afrika skulle besettes. Når NRK flytter Afrika-kontoret fra Harare til Cape Town, blir Anne Efskin erstattet med et kjent TV-navn fra konkurrentens rekker.
- Korrespondentjobbene er jo tradisjonelt en gulrot å strekke seg etter for folk i Dagsrevyen og Dagsnytt, sier en NRK-medarbeider.

Likevel har fagforeningene i NRK lenge kjempet for at alle journaliststillingene på huset skal lyses ut eksternt. Også korrespondentjobbene.

I løpet av året kan det bli fire ledige korrespondentjobber i NRK. Ingvild Bryn skal hjem fra Washington. Erling Borgen skal hjem fra Kina. Fritz Nilsen flagger hjem fra Midtøsten. I tillegg skal en ny korrespondentstilling opprettes i Stockholm.

- Og nå har vi ledelsens ord for at de skal ansette kvinner, slutter Eva Stabell.