Kjønnsrolleforvirring

Underholdene om menn i drag i 1600-tallets London.

Les alle filmanmeldelsene

FILM: Dette er pudderparykkenes tidsalder, og vi inviteres inn i garderobene der teaterdivaene avkles og blotter sine mannlige attributter.

Filmen er basert på Jeffrey Hatchers skuespill om scenelivet i London omkring 1660, da kong Charles II opphevet det puritanske forbudet mot kvinnelige skuespillere.

Påklederske

Menn måtte spille kvinneroller, og hovedpersonen her, Ned Kynaston (Billy Crudup), er basert på en virkelig skuespiller fra denne perioden. I filmen gjør han furore som Desdemona i Shakespeares «Otello», og det er flere enn hans påklederske Maria (Claire Danes) som sukker henført i kulissene.

Takket være svært så håndfaste overtalelseskunstner fra kong Charles utringede elskerinne Nell Gwynn (Zoë Tapper) utsteder kongen et dekret som tillater kvinner å stå på scenen. Ned Kynaston blir dermed den siste av sitt slag. Påkledersken Maria blir derimot den første av sitt slag, under scenenavnet Margareth Hughes.

Ufarliggjort

Innledningsvis er det mye flott komikk i filmen; kong Charles (Rupert Everett) er en camp figur med seks matchende skjødehunder, og adelskapet er altetende når det gjelder sex og synd. Menn i drag fordrer feiende flotte kostymer, og her serveres de i høyt tempo og til livlig musikk.

Men komedien snus til noe i nærheten av en eksistensiell tragedie i og med Kynastons fall fra divatronen. Hans kvinne/mann-identitet utforskes og hans biseksualitet utfordres i en ny konfrontasjon med den forhenværende påkledersken, men problematikken blir så ufarliggjort at selv Oslo-bispen slipper å holde seg for øynene her.

Mye dårlig skuespillkunst skal demonstreres i dette teatermiljøet; og det gjøres til gagns med overdramatiske gester. Når skuespillerne derimot skal bergta sitt publikum, tyr de til noe som bare kan framstå som moderne «method acting», flere hundreår før Marlon Brandos tid. Ikke verst!

I KULISSENE: Den mannlige divaen Ned Kynaston og hans påklederske med egne skuespillerdrømmer.