Kjønnssjåvinisme og musikkanmelderi

«Som mann tar jeg meg selv i å akseptere selvutlevering hos mannlige artister, mens jeg hos kvinnelige artister avfeier det som mastete selvopptatthet. Men jeg lytter om igjen og finner en utrolig modenhet og innsikt som jeg selv kan relatere til. Menn må våge å lytte til kvinnelig vinkling av livets viderverdigheter. La elva leve

«Det var en fest å lese Marta Breens kronikk, med flere gode eksempler der anmeldere ikke har klart å se utover sitt eget ståsted (kjønn).

Fr. martinsen

«Som litteraturformidler ser jeg tendensen også ved lesing av litteratur. Menn foretrekker mannlige forfattere, mens kvinner leser begge kjønn.

Anna

«Vi kvinner forstår alt, menn forstår bare seg selv» er en diskriminerende påstand. Men det klisjépregede gnålet fra både kvinnelige og mannlige singer-songwriters kan være langt over tålegrensene mine. Ærlighet er én ting, overspilling og klisjépreget vås noe annet.

Cain Adamsson

«Dagbladet og Dagsavisen fremstår som lekegrinder for norske feminister i slutten av tenårene. Jo mer tåpelige/absurde påstander om hvor misforståtte og nedvurderte norske kvinner er, jo mer treff får taperavisene på sine nettsider.

Richard

«Marta Breen er tøff og Thomas Talseth er en sokk. Men musikk er jo svært subjektivt og personlig ... Så jeg sier som Ari Behn, dette er kun et personlig angrep!

Superkitch

«Ser jeg en ung dame med kassegitar og lidende blikk, tar jeg frem min pistol.

Adolph