Kjøper Universitetsforlaget

Forlagene Aschehoug og Gyldendal er i ferd med å kjøpe Universitetsforlaget.

Universitetsforlaget har i flere år hatt en anstrengt økonomisk situasjon. Nå kreves det at driften føres videre med stabilitet og lønnsomhet. I følge en pressemelding fra de to storforlagene kan dette ivaretas gjennom en omstrukturering av Universitetsforlaget og en samordning av virksomheten med henholdsvis Aschehoug og Gyldendals forlagsvirksomhet.

Samordningen vil skje i nært samarbeid med ledelse, administrasjon og ansatte i Universitetsforlaget.

Planleggingen av dette vil skje umiddelbart, og det er en målsetting at dette arbeidet skal være avsluttet innen årets utgang.

Studentsamskipnaden i Trondheim, Universitetet i Oslo, Norges Forskningsråd og andre aksjonærer har varslet at de godtar tilbudet fra Aschehoug og Gyldendal om overtakelse av aksjene.

Samlet vil da eierandelen til de to forlagene være på over 90 prosent.

Fra før er Aschehoug og Gyldendal eiere av forlaget Yrkesopplæring, som i likhet med Universitetsforlaget utgir bøker til yrkesfaglig opplæring.