Naboer var kritiske til planen om asylmottak på Montebello. Her var Eirik Eide i UDI, Trygve Nordby i Oslo kommune og inkludering- og mangfoldsbyråd Geir Lippestad (Ap) blant dem som ble møtt med en rekke kritiske spørsmål i forbindelse med etableringen av et midlertidig mottak på Montebello. Et utsagn fra noen som ble intervjuet på NRK Brennpunkt om saken, ble innklaget til K-rådet. Foto: NTB Scanpix
Naboer var kritiske til planen om asylmottak på Montebello. Her var Eirik Eide i UDI, Trygve Nordby i Oslo kommune og inkludering- og mangfoldsbyråd Geir Lippestad (Ap) blant dem som ble møtt med en rekke kritiske spørsmål i forbindelse med etableringen av et midlertidig mottak på Montebello. Et utsagn fra noen som ble intervjuet på NRK Brennpunkt om saken, ble innklaget til K-rådet. Foto: NTB ScanpixVis mer

Klagde på utsagn om at man «ikke ville ha vandrende dynamittkubber som går rundt»

Kringkastingsrådet behandlet i dag klager på Brennpunkt-dokumentaren «Ikke i mitt nabolag».

(Dagbladet:) «Lettvint og tendensiøst.» «Et forvrengt inntrykk av lokalbefolkningen på Bolkesjø.» Det var innholdet i klagene på Brennpunkt-dokumentaren «Ikke i mitt nabolag» som ble sendt i april i år.

Dokumentaren var klaget inn til Kringkastingsrådet med fire klager, og ble behandlet i dag. Det er beboere både på Montebello og Bolkesjø som har sendt klagene.

Asyldokumentar «Ikke i mitt nabolag» handlet om planene for å etablere asylmottak i bydelen Montebello i Oslo og på et nedlagt høyfjellshotell ved Bolkesjø i Telemark.

I løpet av høsten 2015 kom det 33 000 asylsøkere til Norge. UDI jobbet på spreng, og Brennpunkt ville se hvordan UDI arbeidet for å finne lokaler som kan huse asylsøkere. Dette gjorde de ved å følge Eirik Eide, regiondirektør for UDIs regionkontor Øst. En del av dokumentaren var hentet fra folkemøtene på Montebello og på Bolkesjø.

I klagene fra Oslo vest, påpekes det at dokumentaren tegner et unyansert og karikert bilde av beboernes holdninger til asylsøkere. At dokumentaren er lettvint og tendensiøs om asylmottak på Montebello. Klagene fra Bolkesjø mener dokumentaren ga et forvrengt inntrykk av lokalbefolkningen på Bolkesjø.

Ingen av klagerne er selv med i dokumentaren.

Vandrende dynamitt I dokumentaren kommer det fram at flere av naboene på Montebello er svært kritiske til planene om å få et asylmottak i nabolaget. Blant annet med sitater som: «Jeg bruker t-banen både på dagtid og på kveldstid. Og da ser jeg for meg at det er 400 unge menn, fulle av futt, som sirkulerer i området her. Jeg ville synes det var forferdelig ubehagelig.»
En av de intervjuede mener det vil være en invasjon å få så mange asylsøkere bosatt i nabolaget, og at man ikke ønsker «vandrende dynamittkubber som går rundt».

Synspunktene som kommer fram i dokumentaren er synspunkt de fleste på folkemøtene hadde, ifølge Brennpunkts redaktør Odd Isungset.
Misforstått: Rådsmeldlem Vebjørn Selbekk stiller spørsmål om klagerne har misforstått hva dokumentaren handler om.

- Det er åpenbart at den ikke var om folkemøtene, men om en person som innehar en av de vanskeligste jobbene i Norge, sa han.

Torvild Sveen mener klagene er storm i et vannglass.

Flere av rådsmedlemmene, sier seg enige og mener dokumentaren er god, informativ, og godt vinklet. Men at det også kunne vært tatt opp flere og andre typer spørsmål, og kommet tydeligere fram hvordan det faktisk ville vært for ei lita bygd med 40 beboere å ta i mot flere hundre asylanter.

Det var én person på folkemøtet på Montebello som ønsket flyktningene velkommen. Hadde dette vært med i dokumentaren, ville heller ikke Brennpunkt vært klaget inn, mente Erling Borgen. Noe redaktør Isungset var enig i.

Ta det på alvor Kjersti Thorbjørnsrud, nestleder i K-rådet, ble mest provosert av at NRK var mer opptatt av å forsvare dokumentaren enn av innholdet i den.

- NRK og kringkastingsrådet har plikt til å ta dem som klager på alvor, og forsøke å forstå hva de klager på, sa hun.

- I et samfunn der det er en betydelig flyktningmotstand, der få vil ha flyktninger i sitt eget nabolag, og der Norge i dag fører den strengeste innvandringspolitikken i verden, mener jeg at NRK kan skildre denne virkeligheten, sa rådsmedlem Bushra Ishaq.

- Det som kommer fram i dokumentaren er ikke så unyansert som man vil ha det til. Holdningene er verre enn det som kommer fram. Det var til og med buing mot direktøren, fortsetter hun.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er stolt av Brennpunktredaksjonens arbeid.

- En av Brennpunkts oppgaver er å skape et engasjement som lever videre i samfunnet. Vi skal skape en offentlig arena for debatt om viktige samfunnspørsmål, sa han, og mente de har klart det her.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram