HYSJ:  Kulturfolk kan ikke mene noe om oljevirksomhet, mener Øyvind Korsberg.
HYSJ: Kulturfolk kan ikke mene noe om oljevirksomhet, mener Øyvind Korsberg.Vis mer

«Klapp igjen, kulturfolk»

Slike opprop blir det haloi av.

Meninger

200 kulturpersonligheter har skrevet under på et opprop i Dagsavisen mot oljeboring i Arktis. Det vil si: blant dem er det en rekke representanter fra akademia, jurister og andre samfunnsengasjerte mennesker, men det har forsvunnet litt i dekningen av saken.
Slike opprop blir det haloi av. Disse utakknemlige kulturfolkene bør nemlig aller helst ikke mene noe om oljevirksomheten, i og med at flere av de mottar penger over statsbudsjettet.

Regjeringen har nylig utlyst 57 nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten gjennom 23. konsesjonsrunde. Det er ikke merkelig å reagere på dette når vi samtidig vet at for å opprettholde et stabilt klima, må 70 prosent av verdens påviste fossile reserver bli liggende i bakken. Samtidig er regjeringen mest opptatt av å finne ut av hvor iskanten går. For har den flyttet seg nordover som følge av global oppvarming, så er det mulig å utvinne olje lenger mot nord. Logikken i dette er verdt et eget opprop.
«Det er få sektorer som har smurt seg med så mye oljepenger som Kultur-Norge. Jeg støtter oppom kultur, men det er høyst urimelig at 200 selvoppnevnte kulturpersonligheter går ut mot det som har bygget landet og er årsaken til velstanden vi har i Norge», sier Frp?s Øyvind Korsberg til Dagsavisen.

Denne forvirrede argumentasjonen så vi også i debatten rundt Statoil-stipendene til norske artister. De som var imot stipendene ble beskyldt for å være hyklerske, i og med at norsk økonomi i så stor grad er dominert av oljevirksomhet. Men det å leve i en oljeøkonomi kan ikke hindre noen i reservere seg mot spesifikke deler av oljevirksomheten. Som for eksempel mot å la seg bruke som en del av Statoils markedsføring i «morgendagens helter»-kampanjen. Eller mot oljeboring i iskanten.

Folk må dessuten slutte å leve i den villfarelse av kultursektoren har sugerør i statskassa. Kulturbudsjettet er relativt sett lite, og kulturnæringene omsetter for det mangedobbelte - 42 milliarder. De sysselsetter fire prosent av de sysselsatte i norsk næringsliv, totalt 75 000 personer.
Hvis det skal være forbud mot meninger om oljebransjen for alle yrkesgrupper som nyter godt av overføringer og en eller annen form for statlig støtte, blir lista lang.