Klar avtale med familien

- Når det gjelder forvaltningen av Agnar Mykles etterlatte verk, har Gyldendal lagt vekt på å ha et ryddig forhold til familien. Vi har en krystallklar avtale som betinger at alt vi utgir av Agnar Mykle, har familiens godkjennelse.

Forlagsdirektør Geir Mork i Gyldendal mener denne løpende dialogen med Agnar Mykles etterlatte, to døtre og to sønner, er helt essensiell i vurderingen av Mykles manuskripter.

- Vi har visst hva vi har gjort, sier Mork. - Redaktøren av Mykle-papirene, Gordon Hølmebakk, har gitt uttrykk for en prinsipiell forleggerholdning i denne saken. 40 år etter at Mykle sto for retten i Norge, går det ikke an å sensurere ham.

- Men verken familien eller andre kan vel gjøre unntak for reglene om ærekrenkelser i norsk lov?

- Selvsagt ikke. Slike vurderinger ligger også til grunn for det utvalget som fins i «Mannen fra Atlantis». Vi har ingen problemer med å forstå det moralske anliggendet brødrene til Toril Hofseth peker på. Likevel er det umulig for oss å trekke tilbake utsagnet i boka eller si at vi ville latt være å ta det med hvis vi hadde kjent til deres reaksjon på forhånd. Helt siden «Lasso rundt fru Luna» har Mykles bruk av autentiske personer som modeller i sine tekster vært problematisk.

- Men blir det ikke annerledes når en person er navngitt i et essay?

- Jo, det er klart. Men når det gjelder utvalget i «Mannen fra Atlantis», er det faktisk to andre personer vi har hatt større problemer med enn den ene setningen om Toril Hofseth. Det gjelder særlig Mykles mor, men også Gyldendals direktør Harald Grieg. I tilfellet Mykle er det umulig å ha noen prinsipiell holdning til slike spørsmål. De må vurderes med sunn sans fra tilfelle til tilfelle.

- Så dere angrer eller beklager ingenting?

- Nei. Brødrene mener åpenbart at vi burde kuttet ut visse ting av hensyn til personvernet. Der er vi konkret uenige. Vi ville beklaget det sterkt dersom en konflikt skulle gjort det umulig å publisere det brevet det gjelder.

- Er du som forlegger kjent med at Aschehoug Forlag i forbindelse med to bokutgivelser har vært i konflikt med Toril Hofseths etterlatte av liknende årsaker?

- Nei, det har jeg ikke visst før nå. La meg tilføye at verken Eystein Eggens eller Herborg Nordahls bøker om Mykle er kommet ut på Gyldendal. Og det er ikke tilfeldig.

- Vil dere være mer oppmerksomme på Mykles beskrivelser av sitt ekteskap med Toril Hofseth i framtida?

- Vi vet nå at Mykles familie på grunnlag av denne konflikten kommer til å sette seg imot enhver omtale av Toril Hofseth i de Mykle-tekster som skal utgis. Så det gir seg selv. I et brev til Toril Hofseths brødre gjør også Gordon Hølmebakk det klart at framtidige Mykle-bøker fra hans hånd ikke vil inneholde ytringer om Toril Hofseth og ekteskapet med henne. Men sannheten om dette ekteskapet er ikke vårt bord. Problemet kommer naturligvis til å dukke opp igjen når Mykle skal få sin biografi.