Klar, sterk tale

En leseverdig og spennende samling av politiske historier.

BOK: Denne lille boka handler like mye om unge menneskers erfaringer som om deres meninger. Forfatterne rapporterer barskt og uærbødig fra slagmarka om framtida, enten det gjelder medisinsk innsats mot aids i Sør-Afrika, oppryddingen etter «Prestige»-forliset utenfor kysten av Spania eller aksjon mot reduserte studentrabatter på bussene i Nordland.

De fleste av forfatterne har en form for organisatorisk tilhørighet: Adbusters-nettverket, Attac, Changemaker, Ungdom mot EU, Norsk Målungdom, Natur og ungdom, Rød ungdom, SU og studentorganisasjoner. Derfor er bredden i temaer stor, men det finnes også et samlende perspektiv: oppfatningen av en opprørende urettferdig verdensorden. Også Gudrun Kløve Juuhl, leder i Norsk Målungdom, har denne vinklingen på sitt bidrag om språk: «Sterke krefter arbeider for at me om nokre få år skal ha ein forbrukarkultur som er lik over heile kloden...»

Oppfatningen av en felles fiende, den økonomiske globaliseringen, skaper en viss grad av felles identifikasjon. Men tekstsamlingen som helhet dyrker mangfoldet av ulike former for engasjement, heller enn å drive pretensiøs ideologibygging, i nokså bastant motsetning til 68-ernes form for opprør. Ved siden av de mange skarpe standpunktene som finnes i boka, er den rik på spennende historier, mange godt fortalt også. Derfor er dette ei imøtekommende politisk bok, en oppstiver for alle som måtte tro at engasjementet blant unge fordunstet for godt på 90-tallet.