Klar vilje til forskningsfinansiering!

GENERALSEKRETÆREN i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel stiller i en kronikk 8. august en rekke viktige spørsmål om forskning, deriblant om det er vilje til forskningsfinansiering. Det besvarer hun med et nei. Ser man derimot etter hva som faktisk har skjedd over offentlige budsjetter de siste årene, er det imidlertid klart at svaret må bli ja. Utgiftene til forskning over statsbudsjettet var i 2001 11 mrd kroner. I 2005 var de 14 mrd kroner, en realvekst på 17 prosent. Investeringene i helseforskning har i samme periode hatt en realvekst på 28 prosent. Forskningsmeldingen Vilje til forskning dokumenterer at det ikke bare er ressursene til forskning som øker, vi får også mer igjen for det vi investerer. Samtidig har Ryel rett i at det er et stykke igjen før vi er på et tilfredsstillende nivå. Vi ligger i dag over OECD-gjennomsnittet i offentlige investeringer i FoU, men Norge bør ligge helt i toppen. Derfor fore-slo Regjeringen i forsknings-meldingen Vilje til forskning at vi innen 2010 bør ha offentlige investeringer i FoU på én prosent av BNP. Det innebærer en ytterligere vekst i FoU-investeringene over statsbudsjettet på mellom seks og syv milliarder, der en betydelig del vil gå til helserelatert forskning.

JEG VIL KORT kommentere to av Ryels øvrige spørsmål; ansvaret for grunnforskning og forholdet til frivillige organisasjoner. Det offentlige har klart hovedansvaret for finansiering av grunnforskning. Det gjenspeiles i at det aller meste av grunnforskningen er offentlig finansiert. Slik vil det fortsatt være, selv om det offentliges andel i Norge trolig ligger høyere enn i mange andre land. Det henger blant annet sammen med Ryels spørsmål om frivillige organisasjoner og forskningsfinansiering. Her skiller Norge seg ut med meget lav andel forskning finansiert av private uegennyttige midler. Kreftforeningen er dog et viktig eksempel på at vi har slike aktører også i Norge, om enn i mindre omfang enn ønskelig. Nettopp derfor foreslo vi en ordning for offentlig medfinansiering av gavebidrag fra private, og vi vurderer nå om ordningen også bør omfatte de frivillige organisasjonene. Blant annet kan det styrke partnerskapet mellom universitetene og organisasjoner som Kreftforeningen - som ikke bare bidrar med penger, men også med viktig innsikt. I dét arbeidet kan sikkertAnne Lise Ryel , som et av de styremedlemmene Utdannings- og forskningsdepartementet har oppnevnt ved Universitetet i Bergen, bidra positivt.