Klare regler for skoleferie

Ingress

Meninger

Det har åpenbart skjedd en utglidning i praksisen blant rektorer når det gjelder å innvilge permisjoner utenfor skoleferiene. Mye av dette kan oppsummeres i to typer fravær: Elever med innvandrerforeldre som besøker familie i fjerntliggende land og norske elever som blir med foreldre til Syden. En for slepphendt praksis fra skolens side undergraver respekten for de regler som gjelder og som er nedfelt i skoleloven. Tillatelser gitt på tynt grunnlag gir også en presedens som gjør det vanskeligere å nekte andre som søker på liknende grunnlag. Resultatet kan fort bli oppsplitting av læringsmiljøet, en ulempe for klassen som fellesskap og redusert læringsutbytte for den fraværende skoleeleven.

Denne type fravær er av relativt ny dato. Innvandrerelever har vært et økende innslag de siste 40 år, men var i tiåra før så å si ikke-eksisterende. Sydenturer utenom skoleferier øker i takt med kjøpekraftsutvikling og har sammenheng med varierende flypriser og feriekostnader i og utenfor feriene. Det som før var unntakstilfeller er nå blitt et slags rettighetsspørsmål. Dermed risikerer rektorer som følger gjeldende regelverk protester fra ressurssterke foreldre. Gir man tillatelse, blir det galt. Nekter man permisjon, blir det også galt.

Det er derfor forståelig at Oslos skolebyråd Torger Ødegaard har funnet grunn til å innskjerpe regelverket. Det er ganske klart, men gir også åpninger for unntak. Det finnes permisjoner som elever har krav på og permisjoner som elever ikke har krav på. Elever som er medlemmer av et trossamfunn utenfor den norske kirke kan etter søknad få permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Men de kan ikke få fri til å være borte i ukevis. Maksgrensen er to uker. Og kriteriene er strenge. Skolene skal blant annet vurdere elevens skoleprestasjoner, skolens undervisningsopplegg i permisjonstida og elevens permisjonshistorikk. Dessuten vil Oslo-skolen nekte permisjoner i tider med viktige prøver. Det finnes maler for hvordan skolene skal fatte sine vedtak og hvordan de skal behandle eventuelle klager. Reglene er nesten litt avskrekkende i sin form og bør derfor bli masselektyre.

Selvsagt skal skolene kunne gjøre unntak, basert på medmenneskelighet og forståelse av de enkelte elevers familiesituasjon. Men unntakene må ikke bli regelen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.