Klarer du å henge med på denne dansen?

I fjor dansa 60.000 til Dansens Dager-dansen. I år følger de opp suksessen med ny dans.

Dansens Dager feires hvert år den 29. april og dagene før og etter. Det er informasjonskontoret og kompetansesenteret Danseinformasjonen som står bak arrangementet.

Etter fjorårets store suksess med egen dans følger de opp med en ny dans i forbindelse med årets arrangement. Dansen kan du begynne å lære deg allerede i dag ved å følge koreografien som gis i videoen over.

I år er det streetdance-koreograf og danser Mathias Jin Budtz fra crewet Deep Down Dopeizm som står for koreografien. I filmen kan du se et vidt aldersspenn, fra de yngstebarna på 10 år til Grete Brunvoll på 81 år, opplyses det om på arrangementets nettsider.

Dansens Dager har eksistert siden 1999, den gang med navnet Dansens Dag. At det i 2010 skiftet navn til Dansens Dager falt helt naturlig, ettersom arrangementet alltid strekker seg over flere dager.

Danseinformasjonen presenterer på sine nettsider danser og påtroppende ballettsjef Ingrid Lorentzen som årets ambassadør, og at dagene derfor åpnes med et dansestunt på Operataket den 27.april.