- Klarer ikke flere kutt

- Det er ingen menneskerett å studere ved Universitetet i Oslo. Når vi må skjære ned på budsjettet, må vi også få anledning til å innføre sterkere adgangsbegrensninger, sier rektor Lucy Smith.


OMSTILLING: Selvb om det sitter 50 færre studenter i auditoriet, er kostnadene de samme, sier Lucy Smith, rektor ved Universitetet i Oslo.

Hun betegner det bildet som ble gitt av situasjonen for Universitetet generelt og humaniora spesielt i Dagbladet i går, som «stort sett sant og riktig, en illustrasjon på den situasjonen vi kom i da vi fikk de brå og uvarslete kuttene i 98-budsjettet».
- Men jeg mener situasjonen for 1999 er litt lysere. Vi ble forespeilet ytterligere kutt, mens 99-budsjettet stort sett er et nullbudsjett. Jeg mener statsråd Lilletun tross alt har gjort en god jobb, de generelle kuttene i statsbudsjettet tatt i betraktning, sier Smith.
Hun synes at Universitetet i Oslo skal ha færre studenter enn det har i dag, men hun støtter ikke tanken om å flytte lavere nivåer til høyskolene. Studier i medisin, odontologi (tannlegestudier), jus og farmasi har adgangsbegrensninger. Men på historisk-filosofisk, samfunnsvitenskapelig og matematisk/naturvitenskapelig fakultet kommer i praksis alle inn.
- Alt er relativt - i Wien har universitetet 85000 studenter og ingen adgangsbegrensninger i noen fag. De siler ut gjennom strykprosenten. Jeg vil heller at vi skal ta oss godt av de vi har, og heller ha litt færre. Men det må ikke føre til flere kutt. Jeg er særlig opptatt av at det første året skal by på god undervisning for studentene.
- Men førstesemesterstudiene har fått 20 prosents kutt i undervisningen, og gruppeundervisning foregår med 70 deltakere?
- Ja, det er svært beklagelig. Men det er en fakultetssak. Vi har en dialog med HF, som jobber med saken. Historisk-filosofisk fakultet har hatt et større aktivitetsnivå enn de har hatt midler til. Nå må vi begrense aktivitetene, men sørge for at det vi gjør, gjør vi bra. Vi må se aktiviteten i samband med Norgesnettet - jeg synes for eksempel det er naturlig at Universitetet i Tromsø tar seg av samiske kulturstudier.
- Er det akseptabelt med så store klasseforskjeller mellom fagene?
- Jeg vet ikke hvor store klasseforskjellene er. Vi arbeider sentralt med en rettferdig fordeling. Men i profesjonsfag som medisin og odontologi er undervisningen helt sentral. Der kan vi ikke kutte. Jus har hundre studenter per lærer. Det er ikke sikkert at de som roper høyest har det vanskeligst.
- Er ikke problemet for humaniora snarere at de roper lavest?
- Jeg mener personlig at HF har hatt det forferdelig vanskelig. Og det er grunn til å bekymre seg for rekrutteringen til fag som ikke automatisk legitimerer seg selv.
- Vil du anbefale studenter i humanistiske fag å søke seg andre steder enn til Universitetet i Oslo?
- Nei, for all del. En må aldri la nedskjæringer hindre en i å studere det en har mest lyst til. Selv var jeg en student som ikke likte å gå på forelesninger i det hele tatt, men heller ville lese selv. Det går an, det også, for en kortere tid.
- I din tale til nye studenter i høst sa du at du selv hadde lært mest av kollokvieundervisningen, og anbefalte den. Er det et paradoks for deg at nettopp kollokviene kuttes i mange fag?
- De kollokviene jeg deltok i, kostet ingenting, de ble drevet av oss studenter. Jeg synes det er viktig å understreke hva studentene selv kan gjøre. Når det er sagt, er kollokvieundervisning billig og en god investering, men for enkelte institutter er det et av de få stedene de kan kutte, så lenge de ikke kan røre de faste stillingene, sier Lucy Smith.