Klart for ny nyhetskrig

Ytterligere to ukentlige nyhetsmagasiner er under planlegging, i tillegg til Dagbladets Memo og Ny Tid. Både Aftenposten og VG har i regi av Schibsted i lengre tid forberedt tilsvarende satsinger.

Dette bekrefter administrerende direktør i annonseselskapet Initiative Universal Media, Arne-Inge Christophersen overfor Dagbladet.

Alle de store

Tidligere denne uka overtok Damm forlag, eid av giganten Egmont, ukeavisa Ny Tid. Få timer seinere ble det tidligere SV-bladet presentert i ny drakt; et bredt anlagt ukentlig nyhetsmagasin.

Første utgave er på gata i dag.

Det er for lengst klart at Dagblad-konsernet kommer med sitt nyhetsmagasin Memo om kort tid, innen månedsskiftet mars/april.

Endret mønster

Det tradisjonelle dagsavismønsteret i Norge er i endring. Interessen for å starte ukentlige nyhetsutgaver avspeiler markedets tro på at nyheter i tida framover fortrinnsvis leses morgentid på nettet, mens papiravisenes nyhets- og bakgrunnsservice overføres mer og mer mot helg.

-  Det stemmer at både Aftenposten og VG har slike satsinger under planlegging. Dette er kjent i annonsemiljøene, sier Christophersen.

 HOLDER TETT:  I løpet av våren kan hele fire ukentlige nyhetsmagasiner se dagens lys. Sjefredaktør Hans Erik Matre(t.h) i Aftenposten holder kortene tett til brystet angående Schibsteds planer. Foto: Truls Brekke
HOLDER TETT: I løpet av våren kan hele fire ukentlige nyhetsmagasiner se dagens lys. Sjefredaktør Hans Erik Matre(t.h) i Aftenposten holder kortene tett til brystet angående Schibsteds planer. Foto: Truls Brekke Vis mer

-  Planene er et uttrykk for at medielederne og markedskreftene rundt ser at nyheter mer og mer leses på nettet. Lesernes behov for en mer dyptgående og dvelende informasjon og journalistikk er fremdeles til stede. Dagbladets Magasinet banet vei, og siden kom VGs helgemagasin og Aftenpostens A-magasinet. Disse magasinene har først og fremst spist av ukebladenes annonseportefølje. De nye magasinene vil måtte spise av dagsavisenes annonsekake, sier Christophersen.

Aftenpostens sjefredaktør Hans Erik Matre er ikke villig til å bekrefte at satsingen på nyhetsmagasin på det nærmeste er klappet og klar.

-  Nei, det er feil. Men ting skjer fort i disse tider, sier han til Dagbladet.

Annonsestrateg Christophersen er imidlertid godt kjent med Schibsteds planer.

-  At dette skjer, er det liten tvil om. Jeg vil knapt kalle det noen hemmelighet. Spørsmålet er om det er marked til så vidt mange ukentlige nyhetsmagasiner. Faren for at de vil spise hverandre og utvirke en form for kannibalisme, er utvilsomt til stede. Men at det er et marked her, er det liten tvil om.

Skutt ned

På spørsmål om denne utviklingen vil kunne ramme de tradisjonelle dagsavisenes papirutgaver, svarer Christophersen dette:

-  Ja, selvsagt. Men noen av de planlagte satsingene på nyhetsmagasiner vil bli skutt ned, mens andre vil kunne overleve.

Et vesentlig moment bak Schibsteds strategiske analyser, er det faktum at selskapet kontrollerer de svenske dagsavisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Dette kan åpne vei for skandinaviske magasinløsninger på nyhetsområdet.