Klart rom for forbedringer

Ingress

Meninger

Dette året skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) reforhandles. En viktig premiss for slike

forhandlinger er å evaluere hvordan avtalen fungerer. I går ble en Sintef-rapport gjenstand for stor oppmerksomhet. Den sier i kortform at avtalen ikke virker etter hensikten. Samtidig er forskerne innstilt på at avtalen må forlenges. Den må altså forbedres på viktige punkter.

Da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i mai, kunne vi lese om nedjusterte anslag på utgifter til

sykefravær og uføretrygd. Slik sett burde alle være glade. Men målt mot IA-avtalens mål, nemlig å redusere

sykefraværet med 20 prosent fra 2001-nivået, gjenstår det mye. Spørsmålet blir da, som ved hver evaluering, om avtalen skal skrotes eller forbedres. Nå virker det som om alle seriøse aktører ønsker å beholde avtalen. Ap blir alltid holdt på plass av LO, mens Høyre for lengst har endret standpunkt. Begge regjeringsalternativene ønsker fortsatt full lønn under sykdom. Man innser at karensdager og annen økonomisk straff på syke og uføretrygdede vil ramme skjevt og kvinner mer enn menn. Slik innsikt må vi alltid applaudere.

På et punkt er imidlertid resultatene av IA-avtalen

svake. Når det gjelder inkluderingen i arbeidsmarkedet

av personer med nedsatt arbeidsevne, står utviklingen

på stedet hvil. Det til tross for mange og fagre ord. De

ferskeste ordene kommer fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt som, i motsetning til LO-leder Gerd Kristiansen, vil ha flere i deltidsjobb.

Motsetningen dem imellom er ikke større enn at de to snakker om ulike grupper. Huitfeldt vil at forholdene for folk med nedsatt arbeidsevne skal legges til rette slik at de i størst mulig grad kan bidra

i arbeidslivet. Noe yrkesdeltakelse er bedre enn ingen. Kristiansens appell var rettet mot friske, arbeidsføre

kvinner som velger deltid. Med tanke på et økende

behov for arbeidskraft bør det være et mål for alle parter

å mobilisere begge grupper.

For begge grupper handler det imidlertid om tilrettelegging. Syke, uføre og funksjonshemmede bør i større grad hjelpes inn i arbeidslivet. Mange av dem er, eller føler seg, utstøtt. Det påvirker motivasjonen for å prøve seg på nytt. Utfordringen for avtalepartene blir å kombinere nytenkning med trygghet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.