- Klassekampen farer med løgn

Dagbladets redaktør angriper konstruerte opplagstall.

(Dagbladet.no): - Dagbladets opplag faller og faller og faller, skriver Klassekampen i dag. Avisa hevder at salget på de dårligste dagene har vært under 70 000.

- Dette er gjennomgående feil og ekstremt dårlig journalistikk. Jeg lurer også på hvem som er kildene - de kan umulig befinne seg i dette huset, sier Dagbladets sjefredaktør Anne Aasheim til Dagbladet.no.

- Var ingen dager i 2006 så dårlige som det Klassekampen hevder?

- Nei. Vi har hatt noen enkeltstående dager der opplaget har vært rundt 30 000 over bunntallet Klassekampen gir.

- Så avisa har vært nede i 100 000 solgte eksemplarer?

- Ja, på noen få dager, men gjennomsnittet for alle dager er godt over 140 000, sier Aasheim, som mener Klassekampens artikkel er det nærmeste hun i journalistikken har kommet «løgn».

- Vi har gode kilder

- Vår sak er basert på opplysninger om uketall i en dårlig uke i desember, da opplaget gjennomsnittlig lå på 120 000, forklarer Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen til Dagbladet.no.

- LØGN:
Anne Aasheim mener Dagbladets opplag på det laveste tangerer 100 000 eksemplarer. Foto: AGNETE BRUN
- LØGN: Anne Aasheim mener Dagbladets opplag på det laveste tangerer 100 000 eksemplarer. Foto: AGNETE BRUN Vis mer

- Hvor har dere det tallet fra?

- Det har vi bare, det er ingen åpne kilder på opplagstall. Men vi har kilder i og utenfor Dagbladet. Og så har kilder på grunnlag av det tallet sagt at opplaget er i «hvert fall ikke under 70 000».

- Hvor godt kjenner kildene til Dagbladets opplag?

- Jeg forutsetter at de gjør det. Vi kan ikke fortelle nøyaktig hvilke kilder som sier hva.

Braanen mener Klassekampen er «forsiktige» i sin artikkel.

- Vi tar utgangspunkt i et gjennomsnittlig ukeopplag. Siden det også innbefatter lørdag, som jo har betydelig høyere opplag, så må jo en «worst day» i en sånn uke være betydelig lavere. Så saken forsøker å drøfte hvor lavt det kan bli.

- Holder det journalistisk?

- Ja, dette regner jeg som fakta.

- Du mener dere har gode kilder?

- Ja. Og det må eventuelt Aasheim kommentere eller benekte, men en sånn sak er vanskelig: Vi har våre kilder og så benekter hun opplysningene.

Mindre lojale lesere

Og Aasheim, som sitter med konkrete opplagstall for enkeltdager, avviser tallene Klassekampen har beregnet seg fram til. Men ikke at Dagbladet følger den generelle nedgangen i papiravismarkedet.

- Hvor stort er Dagbladets fall for 2006?

- Det er på rundt ti prosent, noe vi budsjetterte med. Det er ingen overraskelse i det tallnivået.

- Hvordan stopper man fallet?

- Vi har startet et prosjekt for å lage en viktig og kraftfull avis. Vi tar små grep kontinuerlig der vi tror at alle forbedringene samlet vil gi et mindre opplagsfall dette året.

- Nyhetsredaktør i Dagbladet, Peter Raaum, peker på at den største overraskelsen er at salgstallene varierer så mye fra dag til dag. Hvorfor skjer det?

- Kjøperne er mindre lojale nå enn før. Nyhetstilfanget er så stort at det må være en grunn til å kjøpe en avis, man kan få tak i nyheter på annet vis. Derfor må vi gi dem en leseropplevelse de ikke får andre steder, mener Aasheim.

Må tilbake til kjernen

Så hva tror Klassekampens redaktør om Dagbladets framtid som papiravis?

- Jeg mener Dagbladet har enormt potensial, jeg. Ifølge det jeg har hørt Dagbladet en tendens til å falle i løssalg når avisa har tradisjonelle nyhetsopplag på forsida. De selger bedre på livsstilsoppslag, hvis nyhetsoppslaget er sånn passe. Spørsmålet er da om det er et veldig problem for Dagbladet å justere kursen mot hardere nyhetsdekning fordi de blir straffet for det hver konkrete gang de gjør det.

Braanen kan forstå at det er fristende å satse på livsstilsoppslag hvis disse selger bedre.

- Men det kan også være et lodd om halsen fordi avisa aldri kommer til kjernen i hva slags produkt Dagbladet skal være. Dagbladets kjerne er kanskje livsstilssaker, men det verken kan eller bør det være. Det er for langt unna et levende aviskonsept. Det gjøres like bra i ukeblader og på tv. Dagbladet må tilbake til kjerneverdiene i Dagbladet, men det ser ut som om det er vanskelig.

GÅR HARDT UT: Bjørgulv Braanen i Klassekampen mener de har gode kilder.