Klassekampen legger seg flat

Ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen legger seg flat og beklager at avisa i går oppga feilaktig lave salgstall for Dagbladet. Sjefredaktør Anne Aasheim i Dagbladet tar beklagelsen til etterretning.

Les også:

•  - Klassekampen farer med løgn

•  En smartings fall

-  Vi har tydeligvis gjort for dårlig kildearbeid når vi refererer kilder som oppgir henholdsvis «godt under 60 000» og «oppunder 70 000» som Dagbladets salg på enkelte dager. Når Aasheim opplyser at 94 000 er det laveste salgstallet for en enkeltdag, har jeg ingen grunn til å betvile det og bøyer meg i støvet, sier Braanen.

Anonyme kilder

I et stort oppslag skrev Klassekampen i går at Dagbladet på enkelte dager hadde solgt «godt under 60 000» og «oppunder 70 000». Tallene var basert på «kilder Klassekampen har snakket med i Dagbladet», og ble ikke forelagt noen i Dagbladets ledelse for bekreftelse/avkreftelse før de kom på trykk.

Klassekampens reporter, Jon Hustad, lanserte videre en statistikkanalyse for å underbygge de lave tallene. Analysen baserte seg på at Dagbladet i 2005 «ofte var under 90 000 i opplag», noe som også er usant.

Rent bortsett fra at opplag og salg er to forskjellige ting, har Dagbladet siden 2000 solgt under 100 000 eksemplarer sju ganger, med 94 000 som det laveste.

FOR DÅRLIG: Bjørgulv Braanen, Klassekampens ansvarlige redaktør, beklager sviktende kildearbeid og kvalitetssikring i avisas oppslag om Dagbladets salgsutvikling. Bildet er tatt i fjor sommer. Foto: Hans Arne Vedlog
FOR DÅRLIG: Bjørgulv Braanen, Klassekampens ansvarlige redaktør, beklager sviktende kildearbeid og kvalitetssikring i avisas oppslag om Dagbladets salgsutvikling. Bildet er tatt i fjor sommer. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

Dagbladet sendte i går et innlegg til Klassekampen der de korrekte tallene ble framlagt. I innlegget, undertegnet av Anne Aasheim og nyhetsredaktør Peter Raaum, spørres det også om Klassekampens motiv for å bringe så misvisende informasjon om Dagbladets salgstall.

«Helt flat»

På spørsmål om saken koker ned til sviktende kildekritikk og kvalitetssikring hos Klassekampen, svarer redaktør Braanen først et nølende ja, og påpeker at han mener saken er «litt mer åpen enn det kan se ut som».

-  Kommer Klassekampen til å beklage feilen?

-  Ja. Vi trykker innlegget fra Dagbladets redaktører, og bringer også et intervju med Anne Aasheim der jeg selvfølgelig legger meg helt flat, sier Braanen.