Klaverkonsert nr 1 & 2

Zimermans innspilling er den viktigste utgivelsen i anledning 150-årsjubileet for komponistens død.

Nesten for første gang retter den oppmerksomheten mot Chopins egenart som polsk komponist, levd som et liv i eksil. Zimerman, selv polsk og med bosted i Sveits, har håndplukket et orkester av polske musikere fra hele Europa, innstudert i ukevis fram til lydfesting og turné, som i ukene framover fører dem over hele kontinentet med Zimerman selv i dobbelt-rollen som solist og dirigent, som en av sesongens store musikalske begivenheter.

Utgivelsen dreier seg med andre ord ikke bare om at en av vår tids fineste Chopin-fortolkere rykker seg løs fra konsertrutinene for å bringe klangen så tett på sin egen visjon som mulig, selv om det er begivenhet nok.

Og det låter slik du aldri har hørt disse to verkene før, idet Zimerman strekker seg lenger etter det gamle romantiske klaversolistidealet enn noen gang, og behøver to CD-er for å få plass (som selges til prisen av én).

Friheten i foredraget er utrolig, helt ned til forholdet mellom høyre og venstre hånd som spiller tilsynelatende uavhengig av hverandre, på grensen til det usynkrone, samtidig som Zimerman ikke ofrer noe av moderne klaverteknikks raffinement og briljans.

Zimermans foredrag får sitt ekko i orkesterklangen, som tar opp og utvider Chopins klaverstil som ingen noen gang har kommet i nærheten av å etterlikne.

I så måte gir utgivelsen syn for hvordan komponisten som forble ved sitt klaver og spilte seg gjennom hele sjangerregistret, endelig er kommet hjem til der hvor han hører til: blant de banebrytende og nyskapende som bidrar til at stor kunst ikke forblir museal.