Klemt mellom byen og rorbua

SKUESPILLER

Lars Andreas Larsens fortvilte rop om hjelp i beste sendetid har i etterkant utløst en debatt om Nord-Norge. Med Jens-Ivar Nergårds innlegg i Dagbladet 18.februar knyttes trådene tilbake til en debatt i Nordlys som hans professorkollega i Tromsø Kjell Arne Røvik utløste i fjor vinter. På Nord-Norge-konferansen angrep Røvik både den radikale ruralisme representert ved Oluf og «den aggressive urbanismen» (blant annet representert av undertegnede), som stengte veien for de nye fortellingene om landsdelen; det moderne Nord-Norge. Ingen identifiserer seg med den spyttende Oluf, lallende Lars Andreas Larsen, den frådende Knut Erik Jensen eller alle sjarkefiskeres far; Ottar Brox. Nordlendingen er stigmatisert og klemt mellom rorbua og aggressive urbanister

Bildet av etterkrigstidens Nord-Norge ble på mange måter skapt av Ottar Brox i sin bok «Hva skjer i Nord-Norge» (Pax 1966). Der tegner han bilde av en landsdel som ikke er skapt for den modernisering som resten av Norge gjennomgikk etter krigen. Han insisterte på at Nord-Norge skulle utvikle seg etter sin egen økonomiske logikk basert på den nordnorske Hercules; sjarkefiskeren. Tråleren ble sett på som et fremmedelement i forhold til det nordnorske lynnet.

TILSVARENDE BLE

resultatet av Arbeiderpartiets modernisering av landsdelen katastrofal. De lokale innovasjonsystemene forble broxiansk mangelfulle, fordi regjeringens politikk skapte en parallell klientøkonomi som gjorde at politikere og næringslivet droppet alt som hadde med næringsutvikling å gjøre, og innrettet sin virksomhet mot å få flest mulige statlige overføringer. Et slikt primitivt produksjonsklima er som skapt for romantiske og sentimentale fortellinger om nordlendingen: Ikke fremmedgjort av det moderne samfunnet, og fremdeles bærer av den panske naturkraften. Fortellinger om nordlendingen som lever et autentisk liv fritt for tidsklemmer og filofaxer, men fylt av vill natur, råskap, bannskap, og rettfralevrasnakk.

Det er en intim sammenheng mellom det folk lever av, produksjonssystemene, og deres selvforståelse. En modernisering av fortellingene om Nord-Norge må gå hånd i hånd med å skape moderne innovasjonsystemer knyttet til byer, og FoU- og næringsmiljøer. PC`en må erstatte sjarken. Den gamle skråspyttende og forfyllede sjarkefiskeren må erstattes med en yngre funky kvinnelig kunnskapsarbeider. Først da blir landsdelen kvitt det trehodede skrukketrollet Oluf, Lars Andreas Larsen og Knut Erik Jensen.