Klima krever lederskap

Dagbladets leder 9. september

Meninger

Miljøpartiet De Grønne satte støkk i de andre partiene midt under valgkampen. De politiske barometrene tydet på at partiet var i ferd med å utløse et jordskjelv på velgermarkedet. Men de store partiene roet det ned. Miljø og klima ble igjen skjøvet ut av oppmerksomheten i deres valgkamp og overlatt småaktørene i det politiske spekteret.

Fra tid til annen står menneskene overfor store utfordringer som krever tiltak av spesielle dimensjoner. Da venter vi av politiske ledere at de trosser de kortsiktige krav som lyder fra grasrota. Klimakrisen er en slik utfordring. Den er så omfattende at den bare kan løses gjennom internasjonalt samarbeid. Men de enkelte land må også bidra hver for seg. Derfor stilles også våre politiske ledere på prøve i dette spørsmålet. Ledelse er å endre ting når du vil, ikke når du må. Men når klimaspørsmålene er fraværende i valgkampen, viser lederne for de store partiene hos oss at de ser omvendt på dette. Det er ikke slike ledere som rydder seg plass i historien.

Nå kan man si at regjeringen ikke mangler ambisiøse vyer i klimapolitikken. Statsminister Jens Stoltenberg har alltid med et avsnitt om klimautfordringene i sine nyttårstaler, han har lenge argumentert for internasjonale avtaler, og har sørget for at regjeringen har brukt milliarder på bevaring av regnskog i tropiske land.

Men de store tiltakene internasjonalt har usikre virkninger. Og de hjemlige tiltakene har vært beskjedne, bortsett fra den mislykte «månelandingen» på Mongstad. De norske klimagassutslippene var i 2012 fem prosent større enn i 1990, ifølge SSBs tall. Norge er et olje- og gassland, og bidrar vesentlig til energiforbruket i verden og dermed klimagassutslippene. Men det er knapt mulig for et oljeland å være miljøland, og når heller ikke de toneangivende politiske lederne ønsker å endre på dette, er det ikke underlig at klimaspørsmålene er fraværende i kampen om makt ved valget.

Miljøpartiets plutselig framgang viser imidlertid at det er en latent opptatthet av grønne verdier i befolkningen. Folk er bekymret for hva slags klode deres barn og barnebarn skal arve. De føler at farlige ting skjer med miljøet, og at noe av det er menneskeskapt. Det kaller på lederskap og langsiktighet, ikke populistisk kortsiktighet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.