Klimadebatt og valgkamp

KLIMA: Sissel Mørck og Rudi Kessel tror at en skikkelig klimadebatt i årets valgkamp ville tatt knekken på FrP (Dagbladet 30.8). FrP har jo så dårlig klimapolitikk at velgerne ville flyktet om tema ble debattert. Kristin Halvorsen følger opp i sin kronikk 31.08.07, og beskriver FrP som fossile dinosaurer.

Jeg diskuterer gjerne klimapolitikk med SV. En faktabasert tilnærming avslører fort avstanden mellom liv og lære i SVs CO{-2}-politikk. SV er ansvarlig for at staten bygger 2 gasskraftverk i Tyskland, uten CO{-2}-rensing. SV har brutt løftene om CO{-2}-rensing av Kårstø fra 2009, og om CO{-2}-rensing av alle andre gasskraftverk fra dag 1. SV er ansvarlig for at Hammerfest Energi ikke får konsesjon for å bygge «CO{-2}-fritt» gasskraftverk. Derimot presser SV norsk, miljøvennlig industri ut av landet ved å innføre særnorske CO{-2}-regler. Det nasjonale CO{-2}-regnskapet blir bedre, men verdens CO{-2}-utslipp forverres. SV lover mye for 2050, men skisserer ingen virkemidler for å innfri Kyoto-avtalen i 2012.

«Klimabøllen» FrP har derimot fremmet en helhetlig, jordnær tiltaksplan for hvordan Norges Kyoto-forpliktelser kan innfris innen 2012. Vi skisserer prinsipielle standpunkt, konkrete nasjonale, fornuftige tiltak, og langsiktige forskningsprosjekt. Kristin Halvorsen må ha liten kontakt med Stortinget når hun ikke er kjent med FrPs forslag.

Totale CO{-2}-utslipp fra offentlig, kommunal sektor er bare 3 prosent av Norges utslipp. Tiltak rundt CO{-2}-utslipp må derfor primært koordineres nasjonalt og i et globalt perspektiv. Derfor velger FrPs lokalpolitikere å fokusere mer på skolepolitikk, eldreomsorg, avfallshåndtering, lokale ENØK-tiltak og god arealforvaltning. Dette er områder hvor de har en reell påvirkning.