Klimaseier i Stortinget

Klikk for ingress.

Meninger

Det er bare å gratulere. Hele Stortinget har enstemmig vedtatt en viktig klimasak, at oljefondet skal ut av kull. Pensjonsfondet skal ikke lenger være investert i selskaper som baserer mer enn 30 prosent av virksomheten eller inntektene sine på kull.

I utgangspunktet støttet regjeringen Schanke-utvalgets konklusjon om å utarbeide et generelt klimakriterium for uttrekk fra selskaper, et aktivitetsbasert kriterium der man utelukker selskaper som gjør alvorlig skade på klimaet. Den nye enigheten går lengre når den i tillegg lager et produktbasert uttrekkskriterium.

Politikken kommer opprinnelig fra miljøbevegelsen og opposisjonen og hadde flertall i Stortinget. De to regjeringspartiene var opprinnelig imot, men har bidratt til å komme i mål med en klok løsning. Det er viktig med bred enighet i en sak som gjelder landets felles sparepenger.

Høyre skjønte raskt de politiske realitetene. Etter det Dagbladet erfarer, gjorde Høyres Svein Flåtten en viktig jobb med å få Frp inn i folden. Det ville sett dumt ut om partiet som har finansministeren, ble stående utenfor enigheten. Det er lett å forsvare uttrekket fra kull. Miljømessig er kull verdens skitneste brennstoff. Finansielt er det også en dårlig investering for tida. Kullindustrien sliter. Av den grunn har oljefondet allerede solgt seg ut av en rekke kullselskaper.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor effekten av vedtaket blir, hvor mange selskaper som droppes og hvor mange milliarder kroner som nå vil bli frigitt til andre investeringer. Men vedtaket er definitivt en skjerping av fondets klimaprofil. Det er et viktig signal som allerede er lagt merke til internasjonalt. Det norske oljefondet slutter seg til rekken av fond som gjør det samme. Og det norske oljefondet er ikke et hvilket som helst fond, det er verdens største pensjonsfond. Det spiller en rolle hvordan de norske pensjonspengene blir brukt.

Tine Sundtoft får æren av å ta med seg denne klimaseieren til klimaforhandlingene i Paris i desember.