Klimaskeptikernes halmstrå

«Av verdens ca. 270 000 isbreer er ca. 1 promille av dem under overvåkning. Noen breer smelter, andre vokser. Både arktis og Grønland har en netto tilvekst av is. Hadde de ikke hatt det, ville havet ha begynt å stige betraktelig allerede. Dette er ett av de stedene IPCCs modeller ikke stemmer med virkeligheten, men konklusjonen endres ikke av den grunn. Hvorfor ikke? Fordi det er politikk, ikke vitenskap.

Potet-tyven «For det første: Hvor troverdig er det at dette er politikk som manipulerer vitenskapen, så lenge den politiske ledelse i verdens mektigste land bekjemper klimaforskernes konklusjoner alt den kan? For det annet: Tilvekst av is enkelte steder forutsies faktisk av klimamodellene, som et resultat av økt nedbør i høytliggende regioner der temperaturen stadig er under 0.

Julius «De som har et annet syn enn det politisk korrekte blir forfulgt og mobbet. Saker som kan så den minste tvil om «bevisene» til de som lever av klimakrisen blir effektivt skjøvet til side og gitt svært liten oppmerksomhet. Kall oss hva du vil. Personlig blir jeg svært skeptisk når 99 % av alle mennesker + alle norske politiker mener å sitte på sannheten.

Børre Basketak «Det er de som hever seg over FNs klimapanel som er bedrevitere og arrogante. FNs klimapanel har den beste mulige ekspertisen. Ingen av oss amatører har muligheter til å overprøve deres forskning. Hvorfor er det så mange som avviser ekspertisen? Grunnlaget for vår fremgang har vært opplysning!