«Klimaskifte» i USA?

«Den amerikanske valgkampen er nå utrolig spennende. Og løfterik! Alle de tre gjenværende kandidatene gir næring til høye klimapolitiske forventninger. (…) For det kan ikke være tvil om at noe nytt rører seg i USA. Flere setter kampen mot global fattigdom og miljøproblemer i forbindelse med legge deres økonomi.

harryL«Med et USA som er bankerot og med en svak president, vil alt være svart. Tror ikke neste president klarer å bygge opp troverdig- heten til USA.

Julius«Mer stat = bedre klima? Det kan virke slik hvis man dømmer etter den rådende politiske diskursen.

IL