Kliss lik Skavlan

Anne Grosvold inviterer den samme type gjester til tv-studio som Fredrik Skavlan. Tre av fem er menn fra Østlandet.

– NRK og «Grosvold»-redaksjonen er åpenbart feige. De satser på det sikre, og framstår som traust og trygghetssøkende, i stedet for nyskapende og risikovillig, sier Entra-direktør og Siemens-styreleder Anne Kathrine Slungård til Dagbladet.

– Det er synd, ettersom Norge faktisk ikke består av 62 prosent hvite menn, men er et mangfoldig, flerkulturelt sammensatt samfunn, sier medie- og kjønnsforsker Wencke Mühleisen.

Dagbladet har sett på gjesteprofilen i første sesong av «Grosvold» og sammenliknet med siste sesong av Fredrik Skavlans «Først & sist».

Resultatet viser en stor grad av likhet:

  • Tre av fem gjester i «Grosvold» er menn. (61,8 prosent mot 63,7 prosent i «Først & sist»)
  • Hver tredje gjest i «Grosvold» er fra Østlandet (66,2 prosent mot 74,2 prosent i «Først & sist»).
  • Flere enn fire av fem gjester i «Grosvold» er i alderen 26–65 år (86,8 prosent mot 80,6 prosent i «Først & sist»).
  • Halvparten av gjestene i «Grosvold» jobber med kunst og kultur (51,5 prosent mot 42,4 prosent i «Først & sist»).
  • Skuespillere og plateartister er den mest inviterte yrkesgruppen både hos Grosvold og Skavlan.

– Konklusjonen du må dra av dette, er at det er jækla lite kvinnfolk å oppspore i Oslo 3, sier Slungård, som også har ei fortid som ordfører i Trondheim.

Trodde Grosvold hadde flere kvinner

Før hun fikk Dagbladets tall, trodde hun at «Grosvold» hadde langt flere kvinnelige gjester enn Skavlan.

LIKNER SKAVLAN: Nytt program og ny programleder, men Anne Grosvolds gjesteprofil likner veldig på Skavlans. Foto: ADRIAN ØHRN JOHANSEN/Dagbladet
LIKNER SKAVLAN: Nytt program og ny programleder, men Anne Grosvolds gjesteprofil likner veldig på Skavlans. Foto: ADRIAN ØHRN JOHANSEN/Dagbladet Vis mer

– Jeg ser jo Grosvold, kanskje ikke så ofte som Skavlan, men jeg har merket meg at hun har hatt noen flotte kvinneprofiler som gjester. Derfor blir jeg overrasket over å høre at det er så stor mannsdominans.

Slungård hadde forventet en bedre kjønnsbalanse i gjesteutvalget med en kvinnelig programleder, ut fra at man har et annet nettverk og en annen fokus.

– «Grosvold» er et høyt profilert program som samler en stor og bred seergruppe. Da er det synd at man ikke greier å vise fram et større mangfold. Det er veldig beklagelig hvis et sånt underholdningsprogram er med på å sementere gammeldagse oppfatninger omkring roller og rollemønster, sier Anne Kathrine Slungård.

Ser ambisjon

Ut fra helheten i gjesteprofilen, mener Wencke Mühleisen det ser ut som «Grosvold»-redaksjonen har hatt en ambisjon om noe større mangfold i forhold til parametrene kjønn, by-land, kjendiser og så videre.

– Det er likevel slående at også Grosvolds team ender opp med opp mot 62 prosent menn i et så bredt favnende talkshowformat, sier hun og peker på at redaksjonen her har et ansvar.

– Betraktninger om kvalitet skygger over den konsekvente utvelgelsen til fordel for hvite menn fordelt på mange yrkeskategorier og felt.

Medie- og kjønnsforskeren mener «Grosvold»-redaksjonen likner andre redaksjoner, og vet de ofte svarer med at de har jobbet hardt for å få tak i kvinner og at kvinner ikke er tøffe nok.

– Dette er å betrakte som en bortforklaring for ikke å ha prioritert mangfold høyt nok, sier Wencke Mühleisen.

Ikke bevisst likhet

Prosjektleder for «Grosvold», Marianne Torp Kierulf, er ikke overrasket over at gjesteprofilen er såpass lik som i «Først & sist».

– Er dette et bevisst valg?

– Nei, jeg har jobbet med «Først & sist» tidligere, og jeg har møtt mange nye mennesker denne høsten her. Jeg synes egentlig programmet er litt annerledes.

– Hvorfor så stor mannsdominans?

– Jeg synes ikke den er så stor. Vi lager et talkshow som speiler det mediene er opptatt av og de sakene som løftes fram gjennom uka, og dermed blir den prosentsatsen omtrent lik i alle medier. Du kan telle sitatene i din egen avis. Jeg har gjort den øvelsen en gang, og da kom jeg til 70 prosent menn og 30 prosent kvinner.

– Hva med østlandsdominansen?

– Det er litt den samme logikken, i den forstand at vi speiler det som det blir snakket om, men vi lager også et program på fredag, som i stor grad blir til på torsdag og fredag. Det er ikke alltid så lett å få inn folk fra distriktene på så kort varsel.

– Er dere i det hele tatt opptatt av mangfold?

– Det er en kamp hver uke, både å lete etter saker utenfor oslogryta og å lete etter kvinnelige gjester, sier prosjektlederen, som er fornøyd med første sesong av «Grosvold».

– Det har gått over all forventning. Over nyttår mister vi Robert Stoltenberg, han skal i gang med «Borettslaget», men ellers blir det ikke store endringer, sier Marianne Torp Kierulf.

- SLÅENDE: - Det er slående at Grosvold ender opp med 62 prosent menn i et så bredt favnende format, mener kjønnsforsker Wencke Mühleisen.
FIKK KRITIKK:</B> Fredrik Skavlan og populære «Først & sist» fikk kritikk for et ensformig og mannstungt gjestepanel.
- TRAUST: Grosvold satser på det sikre, og framstår som traust og trygghetssøkende, mener Anne Kathrine Slungård.