Dagbladets hovedleder: Holship-dommen

Klokt fra Høyesterett

Holship må få lov til å bruke egne arbeidere.

UKLAR: Jonas Gahr Støre (Ap)
UKLAR: Jonas Gahr Støre (Ap)Vis mer
Meninger

Et intervju med Jonas Gahr Støre (Ap) i Klassekampen har skapt fornyet diskusjon om Holship-dommen i Høyesterett 16. desember. Der bestemte et flertall i Høyesterett at havnearbeidernes boikott med siktemål å presse det danske selskapet Holship til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsritt, er i strid med EØS-regelverket. Holship ville bruke egne ansatte til å losse og laste skip i Drammen havn.

Støre kritiserer flertallet i Høyesterett for «hvordan den stiller en etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS.» Det er godt at Støre tar på alvor arbeidstakernes rettigheter og forsvarer det norske avtaleverket, men denne kritikken, adoptert fra LO, henger ikke på greip.

På LO-kongressen i 2013 fastslo et flertall i LO at norske tariffavtaler, lover og ILO-konvensjonen skulle gå foran EØS-avtalen ved strid mellom partene i arbeidslivet. Men som Høyesterett avklarer i dommen, er dette i strid med selve EØS-avtalen. Det er slik det skal være. Hvis nasjonale regelverk i alle tilfeller skulle trumfe EUs regelverk, ville ikke regelverket fungere.

Det er viktig å understreke at dommen ikke på noen måte viser at EØS-avtalen på autopilot skulle diktere striden i arbeidstakernes disfavør. Da hadde ikke dommen gått til plenumsbehandling i Høyesterett. Da hadde ikke et mindretall på 7 mot 10 i Høyesterett kunne kommet til at havnearbeidernes boikott er legitim innenfor EØS-avtalen. Det er snarere snakk om å vekte hensynet til etableringsretten og muligheten til å konkurrere på like vilkår på den ene siden og hensynet til arbeidstakernes rettigheter på den andre siden. Det er en vanskelig balansegang som må avgjøres i hver sak.

Flertallet støtter imidlertid at dagens ordning er en overdreven trussel mot retten til fri etablering. Det er en rimelig vurdering. Den spesielle måten man har organisert havnearbeidet på har sine historiske årsaker, men i dag er tiden forbi hvor lossingen og lastingen bare kan gjøres på én måte. Vi må fortsette å kjempe for gode og trygge arbeidsvilkår. Det er en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Men det er også retten til å konkurrere og finne på nye måter å løse oppgavene på.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.