Knallhard Knut-sommer

- Juryarbeidet er knallhardt, vi rekker knapt å få måkt unna noen gammelostsmørbrød på Theatercaféen, sukker Knut Borge, juryformann for landets største jazzpris.

- Det blir nok å legge seg inn et par- tre uker på Bolkesjø med fordoblet romservice for å rekreere når det hele er over, sier Borge og forsøker etter beste evne å nyte en utendørs kaffe i Ullevålsveien.

Juryformann Borge bærer et tungt ansvar for at landets største jazzpris, Vitalprisen/Kongsberg Jazzfestivals Store Pris på 100000 kroner, havner i rette hender når den deles ut på Kongsberg kommende lørdag. For første gang er tre kandidater nominert: bassisten Ingebrigt Håker Flaten, sanger Live Maria Roggen (Come Shine) og Håkon Kornstad Trio.

Kvalitet

- Vi har fått en bredde og kvalitet i yngre norsk jazz som må være spesiell, også internasjonalt sett. Folk er så flinke at jeg blir helt nummen. Spesielt flott er det at så mange av de yngre viser stor respekt og forståelse for jazztradisjonen, selv om de ikke spiller eldre stilarter selv, sier Borge, selvskreven Kongsbergjazz-gjest i årevis.

- Og ellers i sommer?

- Mye rart. Vi holder på med denne forestillingen da, Eyvind Solås, Per Husby og jeg. «God kveld, Borge» skal den hete, premiere 26. september på Scene West Victoria i Oslo. Vi har etablert et morsomt forfatterteam med Knut Nærum, Nissa Nyberget, Øystein Bache og Rune Gokstad, pluss at jeg har klort ned litt selv. Det blir fem kvarters spas og løyer med utgangspunkt i en gjenkjennelig TV-virkelighet, mer risikabelt enn fornuftig. Verden vil vel stort sett være i balanse selv om vi skulle gå på trynet.

Jazzfilosof

Ellers er Borge å høre på radio i sommer.

- «Kulturbeitet» hver morgen på P2, og så dette rare som heter «Studio Sokrates» hver lørdag. Det er babyen til Lars Nilsen ved NRK i Trondheim. Han fikk en visjon om at det var mulig å koble klassisk filosofi med jazz gjennom en til nå uoppdaget link. Den kan nok være vanskelig å oppdage for mange, men vi prøver, filosofiprofessor Vigdis Songe Møller, Lars og jeg.

ET ØYEBLIKKS HVILE: Knut Borge og Peggy under et øyeblikks restitusjon, forsøksvis utendørs en grå dag i Sommer-Oslo.