Knapper og glansbilder

Ingress

Meninger

Norske lønnstakere skal ikke ha for høye forventninger til årets lønnsoppgjør, skal vi tro arbeidsgiverne i NHO som i går hadde tariffseminar for norsk presse. Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier at man av hensyn til industriens konkurranseevne ikke har råd til mer enn en 50-øring per time i sentralt tillegg. En felles pensjonsordning, som er blant LOs viktigste krav foran dette oppgjøret, kommer ikke på tale. Det siste er NHO prinsipielt imot. Arbeidsgiverorganisasjonen fastholder at tjenestepensjonsordningene skal være innenfor bedriftenes styringsrett og vil derfor avvise LOs og Fellesforbundets krav om å få ei hånd på rattet.

Det er et eller annet som skurrer i opptakten til det forbundsvise lønnsoppgjøret som starter førstkommende mandag. Lederen i Fellesforbundet, Arve Bakke, gikk tidlig skråsikkert på banen med løfte om at han ville prioritere pensjonsspørsmålet og attpåtil sørge for en løsning. Dette har Lier-Hansen avvist gang på gang, samtidig som han er påfallende vag når han blir tvunget til å snakke om pensjon. Alt taler for at de to har snakket sammen og har en løsning i ermet som offentligheten ennå ikke er kjent med.

Dermed gjenstår en mer ordinær lønnsforhandling. Resultatet av denne vil utvilsomt kunne kalles moderat. Både arbeidsgivere og arbeidstakere i industrien er bevisst sårbarheten ved for høy lønnsvekst. I det siste har dessuten store kontrakter gått til utenlandske verft. Lier-Hansen varslet i går at det i den nærmeste framtid vil komme nyheter om at store verft må begynne med masseoppsigelser. Han maner fram et dystrere bilde av norsk industris konkurransesituasjon enn han gjorde da hans organisasjon for noen uker siden la fram sin konjunkturrapport. Da visste han ikke om Statoils store innsparingsplaner.

Det er heller ikke slik at arbeidsgiversida bare vil forholde seg passivt til Fellesforbundets krav. I pakt med innarbeidet tradisjon vil Norsk Industri fremme motkrav, denne gangen om å utvide normalarbeidsdagen. Begrunnelsen er at velferdsordninger og annet spiser av en allerede kort årlig arbeidstid. Virkningen av et eventuelt gjennomslag på dette punkt vil bety mer fleksibel arbeidstid, men samtidig lavere overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere. Et slikt krav fra Norsk Industris side vil imidlertid bli kategorisk avvist. Alt sagt tatt i betraktning vil trolig løsningen på årets oppgjør ligge innenfor en ramme på tre prosent, samtidig som partene blir enige om noen formuleringer i pensjonsspørsmålet som gir begge parter litt bedre tid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.