Knefall for utbyggere

Og alle var de enige om at Oslo trenger en byplansjef med større myndighet, kraft og visjoner...

Men begrunnelsen om hvorfor og hvordan satt langt inne hos enkelte av debattantene i Norsk Forms høring «Byplanlegging med visjoner?» i går kveld i Oslo,

Hadde det ikke vært for et par konkrete utspill fra SV-politikeren Kari Pahle om hvorfor også de skiftende politikere trenger sterkere fagfolk i ryggen, hadde vi vandret hjem fra debatten, ganske uten illusjoner om Oslo-politikerne. Hvis de andre tilstedeværende er representative. Her var det mye ull og lite sau.

  • Professor Rune Slagstad sa nok det mange tenkte: Fordi vi har visjonsløse politikere og byråkrater, trenger vi en sterk byplansjef som ikke anser opinionen som støy. Synet på helhetsplanen for Oslo er svekket, sa Slagstad.
  • Utbyggerne og deres advokater er sterke og bruker sine krefter mot oss. Derfor trenger vi motkrefter i ryggen gjennom en sterk fagetat, sa Kari Pahle. Ikke mer enn det vi visste, markedet har lenge nok styrt utviklingen i Oslo. Det er bare så sjelden å høre politikere selv si det. Og da føyde John Tore Norenberg (H) til at så lenge man ligger med nesa ned i teppet, ser man ikke mønsteret. Derfor behøver vi en fagetat som løfter oss opp, slik at vi ser det.
  • Byplansjefens rett til å gå ut med visjoner og planer, før politikerne får dem i hendene, ble også heftig diskutert. Systemet er for lukket, i dag kveles debatten.

Og det var da Kari Pahle tok ondet ved roten:

- Mye har svingt til knefall for sterke utbyggere, sa Kari Pahle, som fortalte i hvilken grad de er på banen overfor politikerne for å få utnyttet utbyggingen maksimalt rent økonomisk. De prøver seg på politikerne etter at Plan- og bygningsetaten har satt foten ned for for eksempel et par ekstra etasjer. De som vil sprenge rammen for utbyggingen. Får de ikke bygd dem, kommer trusselen om at de trekker seg.

- Jeg skjønner ikke at det skal være vanskeligere å ta en beslutning etter at en plan har vært diskutert. Jeg skjønner ikke redselen for de faglige visjoner, sa Jostein Drevdal, tidligere konstituert i stillingen som direktør i Plan- og bygningsetaten. Stillingen som byrådet i Oslo nå skal besette og som i lang tid har vært gjenstand for en til dels hissig og svært nødvendig debatt.