KAPPLESTE HARDY-BØKER: Knut Faldbakken har vært en flittig bibliotekbruker siden han var ganske liten. Foto: AGNETE BRUN
KAPPLESTE HARDY-BØKER: Knut Faldbakken har vært en flittig bibliotekbruker siden han var ganske liten. Foto: AGNETE BRUNVis mer

Knut Faldbakken sniffer bøker

Husker lukten på biblioteket aller best.

  - Hvordan var biblioteket der du vokste opp?

- Min barndoms bibliotek her på Hamar, holdt tidlig på femtitallet hus i en svær gammel trebygning midt i byen kalt «Pikeskolen» (jeg grøsser nå når jeg tenker på brannfaren!). Min venn Sofus og jeg var faste gjester fra ca. 9-10 års alderen da vi bedrev den eksklusive sporten å kapplese Hardy-bøker.

- Hva er ditt beste minne fra biblioteket?

- Det jeg husker best, er lukten. Lukten av trykksverte, støv og papir og permer. Jeg «sniffer» fremdeles bøkene når jeg er i bokhandelen. Og så husker jeg gleden og forventningen ved å kunne hente ei ny bok og haste hjem for å lese. Den spenningen ligger til grunn for all kjærlighet til litteratur.

- Hvor mye bruker du biblioteket?

- Ikke mer enn en gang i måneden.

- Hvordan bruker du det, hva gjør du der?

- Jeg bruker biblioteket hovedsakelig til å skaffe bøker som er vanskelige å få tak i.

- Hvordan er ditt drømmebibliotek?

- Mitt lokale bibliotek er Ener filial av Hamar Bibliotek, og de er meget raske og proffe på dette. De kopierer også sider, kapitler, poesivers o.l. når jeg har bruk for det. Og da jeg var uten Internett en periode, hadde jeg fast «kontortid» hos dem for å få sjekket og sendt e-post. Det ideelle bibliotek er et grenseløst, og grenseløst tilgjengelig, magasin og arkiv for vårt kulturfellesskap.

- Og den perfekte bibliotekar?

- Hun finnes! På de fleste biblioteker jeg har besøkt: Oppmerksom, tjenestevillig, profesjonell og interessert, ja, hengiven, både overfor den aktuelle oppgaven, og for litteraturen generelt.

- Hvorfor er det viktig å ha folkebibliotek i Norge?

- En høyere sivilisasjon uten bibliotekvesen er vanskelig å tenke seg. Vi kan diskutere tidens gang, skiftende preferanser og formidlingsformer, men den kollektive hukommelsen må være på plass. Et samfunn uten et fungerende bibliotek er et lobotomert samfunn!

I MORGEN: Vidar Kvalshaugs beste bibliotekminner.