Knut Hamsuns hjem forfaller

HAMARØY (Dagbladet): Det finnes knapt et sted på Hamarøy som ikke er merket av Hamsun-feiringen i disse dager. Bortsett da fra dikterens barndomshjem, der Dagbladet nokså ensomme vandret rundt og så på råtne paneler, avskallet maling og et tak der plasten flagret.

Knut Hamsun bodde i dette huset fra han var tre til han var ni år. Begge hans foreldre døde her, og huset har vært i Hamsun-slektningers eie fram til begynnelsen av 1990-årene, da kommunen overtok ansvaret.

Vi fikk leder for Hamarøy bygdetun, Arne André Solvang, i tale, som kunne fortelle at de nå har begynt å reparere taket der (det lakk), og at spørsmålet om fredning nå ligger hos Riksantikvaren. Han sier videre at han forstår folks frustrasjon, men peker på at en slik restaureringssak er meget komplisert idet det skal føres tilbake til det autentiske, og at en av den grunn må gå varsomt fram.

Utålmodig

Formannen i Hamsunselskapet, Nils Magne Knudsen, begynner imidlertid å miste tålmodigheten.

- Jeg vet om folk som ikke gidder å kjøre opp til huset, men blir stående ved veien og peke fordi det er så forfallent, sier han, og fortsetter: - Jeg har forståelse for at et slikt prosjekt er omfattende, men saken begynner å bli direkte pinlig. Nå har vi holdt på her i 16 år, og nesten ingenting er skjedd. Jeg har blant annet hørt at fylket brukte fire år på utbedringssaken, uten at noe skjedde. Om det er riktig, må noen svare for seg der.

Knudsen mener videre at nettopp dette å bevare en dikters barndomshjem er viktig, idet kriser som oppstår nettopp i barndommen ofte kan være en utløsende faktor til at en dikter flykter inn i fiksjonen. Han viser også til at vi i Norge har vært slappe i forhold til nettopp store kunstneres barndomshjem, som for eksempel Undset og Munch. Han forteller også at da Hamsun i 1900 vendte tilbake til huset, skrev han i et brev til broren Ole at han gråt over fattigdommen der, og ville bruke alle sine penger på å sette det i stand.

- Også kulturhistorisk er dette huset av stor viktighet, sier Knudsen. - Det viser at vi faktisk har vært fattige en gang, noe vi lett glemmer i oljelandet Norge.