- Kobler Simonsen til dop og sex

Medieprofessor Sigurd Allern gikk hardt ut mot Gerhard Helskog i retten i går. Han mener TV2-programlederen knytter Jan Simonsen til dop, homosex og orgier.

- Det er relativt få ting som blir dokumentert i «Rikets tilstand». Det fremmes påstand om at Simonsen har skaffet utestedet «Enka» skjenkebevilling, men de som skaffer «Enka» skjenkebevilling er nødvendigvis Oslo kommune og ikke Simonsen. Det dokumenteres at han har en venn, men i tillegg kommer det en masse insinuasjoner om homosex, dop og orgier, og Simonsen knyttes direkte og indirekte til dette, sa Sigurd Allern i sin vitneforklaring.

Den tidligere Frp-politikeren Jan Simonsen krever 250000 kroner i oppreisning av Helskog som følge av fem utsagn som falt i den påfølgende debatten etter to programmer i serien «Rikets tilstand». I går tok Allern for seg programmet om utestedet «Enka», som han mener er tendensiøst og insinuerende. Allern er spesielt opptatt av at Helskog i sine programmer konstruerer en TV-virkelighet bygd på musikk, bilder og følelser.

Patos

- Man må se på hvilken type retorikk som blir brukt. Noen typer retorikk vil være veldig saksorienterte. Men andre typer fjernsynsretorikk bruker følelser og patos for å suge seerne inn. Musikk og bilder gir også følelsen av en retorisk kraft, sa Allern i sin vitneforklaring mot Helskog. Allern viste også til at det er enkelt å villede TV-seeren.

- Ved antydninger, retorikk og ved å skape spenning kan man si så mye mer enn man dokumenterer. Så kan gjerne journalisten si: Jeg har bare reist spørsmål ved en sak. Men den som ser det, vil oppfatte det som så mye mer.

Tidligere angrep

Allern er bare et av nærmere 30 vitner som skal forklare seg i Oslo tingrett i saken mellom Simonsen og Helskog. Allern har gjentatte ganger tidligere angrepet Gerhard Helskog for bruk av dramaturgi i «Rikets tilstand», blant annet i programmet om doping i skimiljøet.

Og motangrep

Helskog har på sin side gått kraftig ut mot Allerns kandidatur som professor i journalistikk. I mars i fjor advarte han mot Allerns kandidatur på grunn av faglige mangler, og fordi han ikke har tatt et oppgjør med sin marxist-leninistiske fortid.

HARDT UT: I går fortalte medieprofessor Sigurd Allern at han mener Gerhard Helskog insinuerer for mye i sine programmer.