OSLO VOKSER:  Samtidig som Oslos befolkning vokser med om lag 10 000 nye innbyggere hvert år, er det rekordmange som reiser kollektivt og veitrafikken over bomringen har ikke økt siden 2007, skriver Odd Einar Dørum (V). Foto: Håkon Eikesdal
OSLO VOKSER: Samtidig som Oslos befolkning vokser med om lag 10 000 nye innbyggere hvert år, er det rekordmange som reiser kollektivt og veitrafikken over bomringen har ikke økt siden 2007, skriver Odd Einar Dørum (V). Foto: Håkon EikesdalVis mer

Kollektivsuksess i Oslo

Bystyret har samlet seg om den store satsingen på kollektivtrafikk.

Meninger

Raymond Johansen (A) sier i Dagbladet 11. mai at politikk handler om å ta tøffe valg. For Venstre er det ikke et tøft valg å gå for en ny t-banetunell under Oslo, men snarere et nødvendig valg for byen. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet nå, riktig nok i opposisjon, ønsker å finansiere en sentrumstunell i Oslo med 70 % statlig bidrag. Venstre har jobbet for finansiering av sentrumstunnelen i lang tid, og byrådet er aktiv i arbeidet med utredning av en ny t-banetunell.

Johansen framstiller det som et viktig valg i Oslopolitikken mellom å satse på kollektivtrafikken eller å rive hus for å gjøre veiene bredere. Dette er å tilsløre debatten. Meg bekjent har ingen foreslått dette som et byutviklingsgrep i Oslo. Bystyret har bredt samlet seg om den store satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange som byrådet har foreslått og som Venstre har jobbet for.

Samtidig som Oslos befolkning vokser med om lag 10 000 nye innbyggere hvert år, er det rekordmange som reiser kollektivt og veitrafikken over bomringen har ikke økt siden 2007. Dette er en formidabel utvikling, som det har vært jobbet hardt for. Det er denne suksessen og arbeidsformen bak den som også vil sikre ny t-banetunell, Fornebubane og Ahus-bane.

Arbeidsformen i Oslo og Akershus har bestått i lokalt initiert innsats gjennom Oslopakke 3 og plansamarbeid. Denne lokale «beskatningen» og bredt politisk samarbeid, har gitt resultater og gradvis trukket statlige myndigheter inn via belønningsmidler til kollektivtransport og investeringstilskudd nå på 50 % til store kollektivinvesteringer.

Det er arbeidsformen i Oslo og Akershus de siste 13 årene som har lagt grunnen for et slikt stort taktskifte. Det er dette taktskifte lokalt som sammen med statlig nytenkning i å satse tungt for kollektiv i Oslo og andre storbyer som også vil levere en ny T-bane tunnel.