UTFORDRER HØIE: Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) utfordrer helseministeren – og får svar. Her sammen med Siri Vangen, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse på Rikshospitalet. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
UTFORDRER HØIE: Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) utfordrer helseministeren – og får svar. Her sammen med Siri Vangen, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse på Rikshospitalet. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Kom dere på banen, Ap!

Det er som vanlig mye kritikk og lite konkret politikk fra Ap. 

Meninger

Mjøndalen-patriot og stortingskollega Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet forsøker i Dagbladet å utfordre helseminister Bent Høie på ulikheter i helse mellom menn og kvinner. Skal Ap tas seriøst i arbeidet med å utjevne ulikheter i helse mellom menn og kvinner, må de faktisk stille på banen når kampen spilles. I april 2016 debatterte og vedtok Stortinget H/Frp-regjeringens likestillingsmelding. Ingen av Arbeiderpartiets helsepolitikere deltok i stortingsdebatten og det ble ikke fremmet noen merknader eller forslag i saken fra Arbeiderpartiet som får betydning for kvinner og helse.

Det som får betydning er at Solveig Horne i år la fram H/Frp-regjeringens likestillingsmelding med et helt kapittel om kvinner og menns helse, og med en utførlig beskrivelse av utfordringene og viktige, konkrete tiltak – i sterk kontrast til den likestillingsmeldingen Ap selv la fram i 2013. Den hadde under én side som drøftet kvinner og sykefravær, ellers sto det lite om kvinnehelse.

Et av regjeringens raske og viktige løft for kvinnehelse er innføring av opphentingsprogram for vaksine mot humant papillomavirus. Mange ventet forgjeves på at forrige regjering skulle bevilge de nødvendige millioner til opphentingsvaksine for å forebygge livmorhalskreft. Men på tross av svært tydelige faglige anbefalinger fant Micaelsens parti aldri plass i sine budsjetter til de 72 millionene det ville koste. Med vår regjering gjennomføres dette nå i 2016 og 2017.

Micaelsen er bekymret for ulik behandling av kvinner og menn ved hjerteinfarkt. Det er jeg også. Derfor sendte jeg straks inn et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie, for å få klarhet i om retningslinjer om lik behandling følges eller ikke. Om noen dager vil vi få svar på dette i Stortinget.

Det er som vanlig mye kritikk og lite konkret politikk fra Ap. Særlig pinlig blir det når Micaelsen kritiserer på kvinnehelse, hvor Ap verken benyttet muligheten i likestillingsmeldingen eller i intervjuet i Dagbladet til å presentere partiets løsninger. Det står i sterk kontrast til H/Frp-regjeringens satsinger og tiltak i inneværende stortingsperiode. Det kan jo tenkes at en og annen velger snart vil ønske å vite litt hva som er Ap’s konkrete løsninger. Det er ikke bare i fotball at spillerne må være klare når dommeren blåser i gang kampen. Slik er det i Stortinget også. Det spørs om velgerne lar deg vinne stortingsvalget på walkover, Micaelsen?