Komité vil ikke ha høyhus i regjeringskvartalet

Det bør ikke bli høyhus i det nye regjeringskvartalet, mener evalueringskomiteen som har vurdert innspillene fra arkitektene.

ET STED Å MØTES: Forslaget til arkitektkontoret White. Her er Høyblokka fortsatt den høyeste bygningen.
ET STED Å MØTES: Avstanden fra Youngstorget til Tinghuset vil oppleves på en helt ny måte når det nye kvartalet skaper nye forbindelser mellom øst og vest, skriver White.
ET STED Å MØTES: White ser for seg at Hospitalsgata åpnes opp og blir en bygate med butikker, cafeer og galleri.
ET STED Å MØTES: Sett fra Ekeberg.
ET STED Å MØTES: White ser for seg en tett og kompakt bebyggelsesstruktur.
ET STED Å MØTES: Sett fra Hammerborg.
FOLK: Det kaller Snøhetta sitt forslag til nytt regjeringskvartal, med «ikonografiske tårn« som skal «reflektere demokratiet».
FOLK: Youngstorgets posisjon som politisk arena med plass for demonstrasjoner, torghandel og festivaler, opprettholdes og forsterkes.
FOLK: Youngstorget blir den nye inngangen til Regjeringskvartalet. Den såkalte Arkaden blir også en gjennomgang fra øst til vest via den nye Regjeringspassasjen.
FOLK: Ved å stenge Akersgata og Møllergata for privat biltrafikk prioriteres gående og syklende i gatebildet.
FOLK: Snøhettas forslag sett fra Holbergs plass.
FOLK: Vi vil at regjeringen skal ha en tydelig representasjon i Oslo sentrum, og den nye fasaderekka langs Møllergata danner ryggraden i RKV. På østsiden henvender byggene seg til den eksisterende bygningsstrukturen og det aktive bylivet, skriver Snøhetta.
RINGEN: «Den samlende ringen og den norske hagen» kaller det internasjonale, Nederland-baserte arkitektkontor MVRDV sitt forslag.
RINGEN: En «ring» av kontorarbeidsplasser langs kvartalets grense gir de omkringliggende gatene nye fasader.
RINGEN: Ringen kan romme møteplasser av ulike format - utstillingslokaler for departementene, pressebarer, restauranter, internettkaféer og handel som kan vitalisere gatene, foreslår MVRDV.
RINGEN: Modell av forslaget.
TEAM LPO: Konseptet til team LPO/Arkitekt Kristine Jensens tegnestue/Norconsult anbefaler å bygge i høyden fremfor en utflytende og arealkrevende bebyggelse på bakkenivå.
TEAM LPO: Den store Regjeringsparken mellom Akersgata og Møllergata er et resultat av at Y-blokka blir borte. Det åpner seg et monumentalt byrom med Trefoldighetskirken, Deichmanske bibliotek og Høyblokka som viktige bygninger.
TEAM LPO: Grønne flater, topografisk og romlig variasjon dominerer parken.
TEAM LPO: Regjeringskvartalet blir kompakt. I tillegg til nybyggene utnyttes de eksisterende byggene Høyblokka, G-blokka og Møllergata 19 til regjeringens funksjoner.
TEAM LPO: Den kompakte løsningen innebærer korte gangavstander, enkel logistikk og høy fleksibilitet for organisering.
TEAM LPO: Kontortårn i forskjellige høyder rendyrkes for å gi plass til de forskjellige departementene og statsministerens kontor. Her er forslaget sett fra Youngstorget.
FOLKEFJELLET: Forslaget til Bjarke Ingels Group (BIG).
FOLKEFJELLET: Forslaget anlegger park rundt H-blokka og de verneverdige bygningene, som blir til et tredimensjonelt landskap som bølger opp og ned og inneholder kaféer og restauranter.
FOLKEFJELLET: Landskapet vokser opp og former en fjellkjede av arbeidsplasser, ser arkitektene for seg.
FOLKEFJELLET: Fjellkjeden består av en rekke bygninger som ikke er høyhus, men en form for «demokratiske høye hus» der man kan se alle arbeidsplassene når man kommer inn på gateplan og der alle medarbeiderne kan se hverandre, skriver BIG.
FOLKEFJELLET: De krystallignende formene har utgangspunkt i siktlinjene fra gateplan, samt optimalisering i forhold til oppfanging av solenergi og minimering av vindpåvirkning på gateplan.
FOLKEFJELLET: Slik blir folkefjellet sett fra Eklebergåsen.
«REGJERINGSHAGENE»: Asplan Viak står bak dette forslaget, med et nytt tårn nord for Høyblokka.
«REGJERINGSHAGENE»: Asplan Viak rekonstruerer det avskårne landskapet sør for Deichmanske bibliotek og skaper et nytt bygulv som spenner mellom Akersgata og Møllergata. Dette byrommet utgjør kjernen i prosjektet og knytter byen sammen på tvers av området.
RINGEN: Ringens innside skaper en urban hage. Denne kan beplantes med arter hentet fra norske landskap, både gresstyper og lyng, trær og busker, mose og lav, og med innslag av stein, bjørk, bær og blomster, skriver arkitektene.
«REGJERINGSHAGENE»:Byhagen er foreslått som en grønn oase med høyt nivå på utførelse og programmering.
«REGJERINGSHAGENE»: I fugleperspektiv.
REGJERINGSHAGENE: Under byhagen dannes et rom som utgjør Regjeringstorget en samlet etasje med fellesfunksjoner som binder alle departementsbygningene sammen.
«REGJERINGSHAGENE»: Sett fra trefoldighetskirken.
ÅPENT KVARTAL: Forslaget til studentene ved Arkitekt- og designhøgskolen.
ÅPENT KVARTAL: Prosjektet bygger på ideen om åpenhet og kontinuitet i forholdet mellom regjeringsadministrasjonen og byområdet den skal integreres i.
ÅPENT KVARTAL: Dette oppnås med nye innganger og fotgjengerforbindelser gjennom området.
ÅPENT KVARTAL: På denne måten bevarer man den åpenheten som kjennetegner det norske politiske systemet samtidig som man åpner byområdet for mer aktivitet, skriver studentene.
ÅPENT KVARTAL: Minnested for ofrene etter 22. juli-terroren.

Seks arkitektteam har bidratt med forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet bør se ut. Du kan se forslagene i bilseserien over. Nå har evalueringskomiteen vurdert og lagt fram det de mener er det beste fra de seks forslagene, samt andre innspill som har kommet inn.

Komiteen konkluderer med at bygningene bør holdes på omtrent samme høyde som Høyblokka, melder NRK. Det innebærer mindre plass for de ansatte i regjeringsapparatet.

Du kan selv lese rapporten her (OBS - pdf-fil).

Vil redusere plassen Noen av arkitektene mente at man måtte bygge langt høyere bygg enn i dag dersom man skal samle alle departement unntatt Forsvarsdepartementet i området, slik Regjeringen ønsker.

Til sammen 5700 byråkrater skal få plass i regjeringskvartalet. Men komiteen mener man bør gå ned på antall kvadratmeter per ansatt, og begrense høyden.

Statsbyggs evalueringskomité anbefaler at det bygges 10 til 20 prosent færre kontorplasser i området enn det som var rammen for arkitektteamene, og påpeker at anslaget for arealbehov er høyst usikkert - blant annet fordi alle byråkratene ikke pleier å være på jobb samtidig.

Høyhus er overdramatisering Spørsmålet er også om den norske statsmakten skal representeres ved ett eller flere monumentale bygg som troner i sentrum av hovedstaden, slik som blant annet Asplan Viak og Snøhetta har tegnet.

Arkitektteamet MVRDV får imidlertid skryt i evalueringsrapporten for å tenke helt motsatt: At det norske demokratiet snarere bør la seg representere av beskjedne bygg som tilstreber likhet med den omkringliggende byen.

Snøhettas forslag, med tre skyskapere, omtales som en «overdramatisering av den rollen og betydningen regjeringskvartalet bør gis i byen».

Komiteen mener videre at størsteparten av den nye bebyggelsen bør konsentreres i området mellom Grubbegata og Møllergata, og at det settes av plass til parker både i øst mellom Akersgata og Grubbegata og mot vest i området, i forlengelsen av Akersryggen.

Reguleringsplan Ifølge rapporten gjør hensyn til sikkerheten trolig at både Møllergata med sidegater og Akersgata lukkes for biltrafikk og blir rene gang- og sykkelgater.

Den nye evalueringsrapporten skal ligge til grunn for arbeidet med en reguleringsplan for regjeringskvartalet. Den jobben starter nå.

(Dagbladet/NTB)