Kommunalt knussel

Sjefkonservator Nils Messel har sagt opp sin stilling ved Vigeland-museet, fordi han finner det umulig å drive formidling og vedlikehold innenfor de trange økonomiske rammer som Oslo kommune setter opp for institusjonen.

Ved Messels avgang mister ikke bare kommunen en kunsthistorisk faglig kapasitet, men også en leder som har vist vilje og evne til å vitalisere et museum med et image som mausoleum.

  • Selv om Gustav Vigelands navn nærmest er synonymt med parken som bærer hans navn, har signaturen heldigvis flere sider enn den gigantomanien som topper seg i Monolitten på Tørtberg (et prosjekt som for øvrig ble glimrende dokumentert via museets filmatiske dokumentasjon av arbeidsprosessen i fjor høst). Denne «andre» Vigeland fins ikke bare i forskjellige skulpturelle sjangrer som de suverent modellerte og poengterte portrettene, men omfatter også flatekunstneren i svart-hvitt.
  • Så seint som i oktober lot Messel publikum møte grafikeren Vigeland, men han nøyde seg ikke med å presentere resultatene av skjærejernets spor gjennom brødfjølene fra Husfliden. Vigelands tresnitt ble satt i sammenheng med og i kontrast til Niklas Gulbrandsens finstilte formuleringer innenfor samme medium, og denne dialogen med en samtidskunstner ga ny innsikt om begge utøverne. Året før åpnet Messel museet for et dristig innspill med møns-tringen «Det blå rommet», da et internasjonalt lag av billedkunstnere med ulike medier fortolket og dekonstruerte Vigelands verk i overlyssalen med den parterte gipsutgaven av Monolitten.
  • Vigeland må også ses i kontekst av sin egen tid, og Messels mest vellykkete vri var å gjøre museet til en arena for mannjevningen mellom brødrene Emmanuel og Gustav i 1999. Deres felles fokus på erotikken er tidstypisk tematikk, men førte også til gnisninger dem imellom. Og mens eldstemann eksponerte sitt verk i offentlighetens rampelys, havnet lillebror som doldis på Slemdal. I Messels regi fikk dette forholdet også et kunsthistorisk perspektiv.
  • En slik aktiv innsats burde tilsagt at Oslo kommune ga Messel midler til fortsatt formidling, og støttet hans forskning som er en avgjørende forutsetning for at nye sider ved verket kan komme publikum til gode. Det ville vært i pakt med de økonomisk harde 30-åras kommunale løft, som ga Gustav Vigeland armslag til å legge grunnen for hovedstadens største turistmagnet.