DEBATT: Klimaendringer

Kommunene må forberede seg på det uventede

Klimaendringene skjer raskere enn noen gang. Å vurdere klimarisiko må bli en selvsagt del av det å lede en kommune. Vårt nye verktøy kan være et bidrag til å lykkes.

Elverum 20180511
Flom truer sørlige deler av Norge. Vannstanden på Glomma stiger i Elverum og strekningen Rena - Koppang ( R3 )er nå stengt pga flom
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Elverum 20180511 Flom truer sørlige deler av Norge. Vannstanden på Glomma stiger i Elverum og strekningen Rena - Koppang ( R3 )er nå stengt pga flom Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer
Meninger

Ifølge FNs klimapanel må verdens utslipp halveres de neste 11 årene om vi skal kunne bevare kloden slik vi kjenner den i dag. Vi kan forvente en strammere klimapolitikk, raskere teknologisk utvikling og endrede konsumentpreferanser som svar på utfordringene.

I tillegg til fysisk risiko og overgangsrisiko kan kommuner bli holdt ansvarlige for manglende klimatilpasning som gjør andre skadelidende. Alt dette utgjør økonomisk klimarisiko for kommunene.

Klimaendringene kan påvirke verdien av eiendom eller infrastruktur, men også befolkningsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Mange kommuner har opplevd overvann som har fylt kjellere, flom eller skred som har tatt infrastruktur eller ekstrem tørke som har ødelagt avlinger eller gitt redusert vannkvalitet eller vannmangel.

I fremtiden vil også havnivåstigning utgjøre en trussel her i landet med verdens nest lengste kystlinje. Selv om klimaendringene og mesteparten av klimapolitikken er global, kommer konsekvensene lokalt.

En rekke arbeidsplasser står overfor en betydelig overgangsrisiko når verden i løpet av de neste tiårene skal gå fra fossilt til fornybart. Bilgiganten Møller regner med store tap på bensin- og dieselbilene som kommer inn fra leasingkundene fremover som følge av elektrifiseringen av den norske bilparken. Bertel O Steen sier opp 200 ansatte av samme grunn. Dette er eksempler på overgangsrisiko som følge av politikk, teknologisk utvikling og endrede kundepreferanser- samtidig.

Kommunale investeringer skal stå seg inn i en fremtid som også inkluderer en eldrebølge som vil legge større beslag på offentlige budsjetter. Med disse utsiktene blir det viktigere enn noen gang at kommunene gjør investeringsvalg tilpasset en annerledes morgendag. Det ønsker KBN å bidra til.

Det siste året har vi jobbet sammen med CICERO og Norsk Klimastiftelse med å få klima som økonomisk risiko høyere opp på den kommunale beslutningsagendaen. Vårt nye klimarisikoverktøy inneholder både generell informasjon om klimarisiko og spesifikk informasjon for hver av landets kommuner.

Å vurdere klimarisikoens trusler og muligheter må bli en selvsagt del av det å lede en kommune. Å ignorere dette kan bety milliardtap.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.