Kommunereformen er viktig for Grenland

Stordriftsfordeler vil kunne gi innbyggerne i en storkommune bedre utnyttelse av kommunens inntekter og bedre tjenester.

Demokratireform: Kommunereformen er en demokratireform, for vi ser at dagens kommunestruktur bidrar til mer sentralisering, skriver Emilie C. Schäffer. Foto: Privat.
Demokratireform: Kommunereformen er en demokratireform, for vi ser at dagens kommunestruktur bidrar til mer sentralisering, skriver Emilie C. Schäffer. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Grenland har ennå forholdsvis lave kostnader på boliger, ligger attraktivt til ved Oslofjorden, og har nærhet til både fjord og fjell. Grenland er bare en kort kjøretur unna hovedstaden. Området får nå ny og forbedret togforbindelse mot hovedstaden med den nye Eidanger-parsellen, og det er nesten sammenhengende firefelts motorvei fra Porsgrunn til Oslo. Allikevel ser vi at Grenland henger etter når det gjelder å tiltrekke seg statlige arbeidsplasser, få sin andel av statlig finansierte veier og så videre. Kanskje er vi i området fremdeles for opptatt av å kjempe mot hverandre innad, i stedet for å stå samlet som den attraktive regionen vi faktisk er?

Ved en ny storkommune i Grenland vil vi kunne utnytte vår tyngde bedre og bli en sentral aktør i mange sammenhenger. Vi vil bedre kunne koordinere oss for å sikre regionen midler til infrastruktur, statlige og private arbeidsplasser og virke tiltrekkende på nye næringer som skal etableres utenfor Oslo-kjernen. En storkommune vil bedre kunne utvikle et differensiert næringsliv og skape attraktive kultur- og miljøkvaliteter for innbyggerne. Dette vil kunne gjøre det lettere å få ut hele regionens potensiale.

De ulike tjenestene til innbyggerne vil fortsatt skje desentralisert, slik som nå - og jeg vil fortsatt være «fra Skien», selv om kommunen heter noe annet. En storkommune vil kunne gi et kvalitativt bedre tilbud til små, ressurskrevende brukergrupper (helse, pleie, barnehage og skole), samt kunne effektivisere administrative oppgaver, slik at flere av kommunens midler går til innbyggerne. En storkommune vil kunne bedre den overordnede styringen av tjenesteproduksjonen. En storkommune i Grenland vil kunne overta oppgaver fra for eksempel Fylkeskommunen, som ansvaret for videregående skoler, kollektivtilbud og så videre. Å ha styringen på hele tjenestetilbuds-kjeden, vil etter mitt syn gi bedre helhetlige tjenester.

Storkommunen vil få økt handlingsrom de første årene, selv om dette senere vil flates ut. Allikevel tror jeg at stordriftsfordeler vil kunne gi innbyggerne i en storkommune bedre utnyttelse av kommunens inntekter og bedre tjenester.

Kommunereformen er en demokratireform, for vi ser at dagens kommunestruktur bidrar til mer sentralisering; oppgaver løses ofte på interkommunalt, statlig eller fylkesnivå, eller statlig detaljstyrt via lovverk.

Dette er en reform for fremtidens velferdsordninger og kommunenes evne til å videreutvikle sine tjenester til en befolkning i endring. Nye krav, nye brukergrupper vil kreve at kommunesektoren raskt klarer å omstille seg. Da er jeg redd det noen steder må mer til enn mild frivillighet, slik Ap-landsmøtet nå har lagt opp til. Kommunereformen må alle partier stå samlet om.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.