Norge AS: Det er dårlig forvaltning av våre investeringer i Norge AS å ikke utnytte stordriftsfordeler og kompetansesamling, skriver Jens Tore Fremmegård. Foto: Privat.
Norge AS: Det er dårlig forvaltning av våre investeringer i Norge AS å ikke utnytte stordriftsfordeler og kompetansesamling, skriver Jens Tore Fremmegård. Foto: Privat.Vis mer

Kommunereformen må gjennomføres

Vi bor fortsatt der vi bor, selv om de administrative grensene flyttes på.

Meninger

For meg som er oppvokst i Tromsø kommune, med areal på 2 524 km² , 73 000 innbyggere og som i tillegg til den kjente byen består av 35(!!) mindre og større bygder, er det morsomt å se på redselen for å slå sammen et par små kommuner her i Østfold. Når du skal gjøre deg opp en mening om den pågående kommunereformen, er det viktig å tenke mer med hodet enn med hjertet. Vi bor fortsatt der vi bor, selv om de administrative grensene flyttes på.

Etter hvert som kravene til kommunene har økt, har det krevd mer og mer administrasjon. Kravet til økt administrasjon er ikke nytt. I årene 1964 og 1965 ble 223 kommuner slått sammen for å gi bedre effektivitet og bedre tjenester til kommunenes kunder og eiere. I 1964 var kommunene ansvarlige for skole, skatt, sosial-/trygdevesen og vei. I bykommuner hadde man i tillegg plan og bygg.

Nå har kommunene ansvar for tiårig grunnskole, beredskap mot forurensning, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning av barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, SFO, musikk- og kulturskole, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar og mer.

Det er da en dårlig forvaltning av våre investeringer i Norge AS å ikke utnytte stordriftsfordeler og kompetansesamling, men i stedet ha all administrasjon i alle kommuner for noen få innbyggere, lyng og kratt.

Når man i tillegg nå får stor økonomiske støtte for ikke å sitte på gjerdet i denne prosessen, er det ikke noe å vente på: 20-65 millioner i engangsstøtte når sammenslåing blir besluttet, 5-30 millioner ved selve sammenslåingen, og man beholder dagens inndelingstilskudd i 15 år.

De kommunene som venter for lenge med sammenslåing, kan gå glipp av disse økonomiske gevinstene. Det er bred enighet på Stortinget for kommunereformen, selv om enkelte i det siste har forsøkt å endre mening siden det er valg. Den må gjennomføres, men hvilke kommuner som skal slå seg sammen, er et spørsmål som vi i Spydeberg Frp ønsker at dere, kunder og eiere av Norge AS, avdeling Spydeberg, skal få ta del i. Vi ønsker at det gjennomføres en folkeavstemming over hvilke alternativ dere ønsker for en sammenslåing, og vil lytte til dere.

Husk at dere er kunder og medeiere. Kommunen er deres. Vi som dere velger inn er deres representanter.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.