Kommunesammenslåingen

«Fornuftig forslag fra Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene, med større og mer effektive kommuner. 1. Legg ned fylkeskommunen! 2. Reduser antall kommuner fra dagens 430 til under 100. Man kan for eksempel ta for seg Statistisk sentralbyrås standard for økonomiske regioner, det vil gi 90 kommuner. 3. Innfør et system med statlig stykkprisfinansiering av kommunale tjenester og la pengene følge brukeren. Det sikrer at fordelingen av kommunale tjenester blir lik over hele landet. På sikt bør man privatisere tjenestene og basere finansieringen på brukerbetaling mot at beskatningen fjernes. Liberalisten

«Dette var på tide å få lagt ned det fylkeskommunale forvaltningsnivået, snakk om sløsing. Gi de nye storkommunene mer ansvar med direkte linje til staten. Dette vil skaffe flere (på tide) dyktige folk til verv i kommunepolitikken som vil bli en mer spennende arena ...

Jarle

«Dette er på tide. Alle vil være tjent med det.

Punctum

«Større kommuner og enheter betyr at lokaldemokratiet svekkes, noe som er høyst uønskelig for de fleste lokale folk. Stein Tjallesen«Det vil være enorme besparelser ved å slå kommuner sammen. Merkelig at ikke alle forstår dette.Annie

«Enda bedre å få et regionalt forvaltningsnivå med en viss grad av grunnlovsfestet makt, hvor de lokale myndigheter faktisk har mulighet til å styre noe selv, ikke bare dikteres av staten. Mer makt på regionsnivå! Ellers enig i å slå sammen kommuner!

Christoffer Fossnes