Pride i Lesja:

Kommunetopp gikk av etter Pride-bråk

Lesja kommunes første Pride-feiring skapte stor splid lokalt.

FIKK SLUTTPAKKE: Tidligere kommunedirektør i Lesja, Frank Westad, fikk sluttpakke og fratrådte sin stilling umiddelbart 4. mai. Dette skjedde kort tid etter at en uttalelse om Pride-markering i Lesja skapte stor debatt i kommunen. Foto: Privat
FIKK SLUTTPAKKE: Tidligere kommunedirektør i Lesja, Frank Westad, fikk sluttpakke og fratrådte sin stilling umiddelbart 4. mai. Dette skjedde kort tid etter at en uttalelse om Pride-markering i Lesja skapte stor debatt i kommunen. Foto: Privat Vis mer
Publisert

Fredag 10. juni skal Lesja kommune arrangere Pride for første gang, men opptakten til markeringen ble nok en noe mer turbulent affære enn antatt.

Enden på visa ble nemlig at kommunedirektøren i Lesja, Frank Westad, fikk sluttpakke og fratrådte sin stilling umiddelbart.

Det var lokalavisa Viggja som først omtalte saken.

Alt startet med en henvendelse sendt i mars fra Pia Spets, politioverbetjent i Nord-Gudbrandsdalen politistasjonsdistrikt, til Lesja kommune, deriblant daværende kommunedirektør Frank Westad.

Spets, som også er politikontakt for Lesja, Dovre og Sel, foreslo å følge etter byen Otta i nabokommunen Sel, og markere Pride i Lesja og Dovre.

En politikontakt er det daglige kontaktleddet med kommunene, og kontakten skal rådgi innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

Reagerte på engasjement

Det endelige svaret hun fikk fra Westad skapte heftig debatt lokalt, etter at korrespondansen dukket opp i en offentlig postliste i kommunen.

I svaret stiller Westad seg kritisk til at Spets, som politi, engasjerer seg i det han mener er et politisk ladd arrangement, samt setter spørsmålstegn ved politiets prioritering av tid og ressurser.

«[...]Jeg undrer meg over Politiets engasjement knyttet til Pride.

Er Pride arrangementer en del av Politiets oppgaveportefølje? Bør Politiet oppmuntre kommuner til å starte arrangementer (av politisk karakter)? [...]», står det i mailen signert kommunedirektør Westad.

Han poengterte også at kommunen ikke hadde kapasitet til å prioritere et arrangement «flere måneder fram i tid», og trakk fram håndtering av følgene av krigen i Ukraina som årsak.

Westad har tidligere vært rådmann i Aurland, Årdal og Hornindal. Rådmann er en eldre betegnelse med samme betydning som kommunedirektør.

I etterkant har debatten rast i lokalavisene. En av kommunens ansatte uttalte også til Gudbrandsdølen Dagningen at hun ville slutte dersom Westad skulle fortsette som administrativ leder i kommunen.

PRIDE: Kjendisene på Universal Music sin sommerfest i 2019 snakket om Pride. En av dem var mot Pride i starten av 20-årene sine. Reporter: Ruben Pedersen. Video: Mariann Habbestad Vis mer

Overrasket ordføreren

I en mail til Dagbladet utdyper Westad hva han reagerte på ved henvendelsen.

- Politioverbetjenten oppga seg selv som kontaktperson for mulig arrangement. Mine spørsmål, som klart ligger innenfor min ytringsrett som leder, kom i lys av at kommunen var opptatt av følgene for oss etter krigsutbruddet i Ukraina. Var ikke det lokale politiet mer opptatt av den stramme ressurssituasjonen som flyktningkrisen skapte, enn at de sender henvendelser om Pride-arrangement måneder fram i tid, skriver Westad i en mail til Dagbladet.

Mariann Skotte (Sp), ordfører i Lesja, var en av dem som ble overrasket over kommunedirektørens svar til politioverbetjenten.

- Da særlig fordi vi har sagt tidligere at Lesja skulle være med på Pride, og fordi jeg mener vi som kommune ikke skal legge oss opp i politiets prioriteringer, sier Skotte til Dagbladet.

OVERRASKET: Lesja-ordfører Mariann Skotte ble overrasket over kommunedirektørens utspill om Pride. Foto: Privat
OVERRASKET: Lesja-ordfører Mariann Skotte ble overrasket over kommunedirektørens utspill om Pride. Foto: Privat Vis mer

- Full støtte

Westad forstår det slik at politiet står fritt til å delta i en slik markering på sin fritid, men at de i jobbsammenheng skal sørge for ro og orden under slike markeringer.

- På samme måte som 1. mai-tog, 8. mars-tog og politiske markeringer, skriver den tidligere kommunedirektøren Westad.

Politioverbetjent Pia Spets avkrefter overfor Dagbladet at hun på noe tidspunkt har vært initiativtaker eller arrangør. Jørn Morten Sletta, som på daværende tidspunkt var konstituert politistasjonssjef, sier følgende til Dagbladet:

- Pia hadde vår fulle støtte til å sende den henvendelsen. Vi sendte også et brev til kommunen med vårt syn på dette, og anså da saken som ferdigdiskutert fra vår side, sier Sletta.

I brevet fra politiet, sendt 24. mars, utdypet Spets hvorfor henvendelsen ble sendt fra politiet:

«Politiet er en mangfoldig etat, og det er viktig for oss å skape trygghet og tillit i alle deler av befolkningen. Som myndighetsutøver har politiet en særlig viktig rolle som forbilde når vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag. I dette ligger det at vi skal beskytte mangfoldet i samfunnet, og vi skal bidra til et trygt og godt samfunn for alle», skriver hun.

FØRSTE GANG: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok i Pride-paraden i Oslo i 2021, som første forsvarssjef noensinne. Video: NTB Vis mer

Fikk sluttpakke

4. mai ble det kjent at kommunedirektøren var ferdig i sin stilling, med umiddelbar virkning, og at han hadde fått innvilget en sluttpakke på et engangsbeløp som tilsvarte 16,5 måneders lønn.

På spørsmål fra Dagbladet om Westads avgang som kommunedirektør skyldtes hans utspill rundt Pride-feiringen, ønsker ikke ordfører Mariann Skotte å utdype.

Grunnen er at det framkommer av sluttavtalen at kommunen ikke skal uttale seg om årsaker til avslutning av arbeidsforholdet.

- Det er en avtale inngått mellom Lesja kommune og Westad, så det kan jeg ikke gå nærmere inn på, svarer ordføreren.

Westad mener imidlertid selv, i en telefonsamtale med Dagbladet, at sluttpakken kom i stand som følge av debatten rundt Pride-feiring i kommunen.

Engasjerte seg personlig

Diskusjonen i Lesja nådde også langt utenfor Gudbrandsdalens grenser. Kjendisstylist, influenser og podkast-personlighet Jan Thomas (55) oppdaget den pågående saken via en følger på Instagram.

55-åringen har siden i fjor hatt et tett samarbeid med Oslo-politiets hatkrim-gruppe, for å lære og spre informasjon og kunnskap om hatkriminalitet til sine følgere i sosiale medier.

SAMARBEIDER MED POLITIET: Jan Thomas Østervold sammen med politimester i Oslo, Beate Gangås, i forbindelse med lanseringen av et nytt kompetansemiljø på hatkriminalitet på Politihuset i fjor høst. Foto: Annika Byrde / NTB
SAMARBEIDER MED POLITIET: Jan Thomas Østervold sammen med politimester i Oslo, Beate Gangås, i forbindelse med lanseringen av et nytt kompetansemiljø på hatkriminalitet på Politihuset i fjor høst. Foto: Annika Byrde / NTB Vis mer

Denne gangen besluttet han å involvere seg personlig, ikke som et kjent fjes, men som homofil mann. Han satte seg inn i saken og ringte til slutt på eget initiativ til Westad. Ifølge Jan Thomas varte samtalen i rundt 45 minutter.

- Jeg ville bare gi ham muligheten til å forklare meg hva han egentlig mente, for jeg kunne ikke forestille meg at en mann i hans posisjon kunne si det han sa, forklarer Jan Thomas til Dagbladet.

- Som å snakke til en vegg

Ifølge 55-åringen endte samtalen i at de ble enige om å være uenige.

- Jeg resonnerte vel egentlig med at det var som å snakke til en vegg, sier Jan Thomas.

Westad oppfattet imidlertid ikke henvendelsen fra Jan Thomas som et forsøk på å forstå hans side av saken.

- Jan Thomas hevdet at han ville prøve å forstå meg da han ringte. Når han sier at det var som å snakke til en vegg, så sier det seg selv at han skulle overbevise meg om «sannheten», ikke forstå, skriver Westad til Dagbladet.

Han ønsker for øvrig Lesja kommune til lykke med Pride.

ENGASJERTE SEG: Jan Thomas satte seg inn i saken i Lesja, og ringte til slutt på eget initiativ til Frank Westad. Foto: Annika Byrde/NTB
ENGASJERTE SEG: Jan Thomas satte seg inn i saken i Lesja, og ringte til slutt på eget initiativ til Frank Westad. Foto: Annika Byrde/NTB Vis mer

Ser fram til markering

Jan Thomas understreker at han ikke er interessert i å gå til noe personangrep på Westad, men at han heller velger å glede seg over at han skal delta og bidra til Lesjas Pride-arrangement neste fredag.

- Vendela (Kirsebom, journ.anm.) og jeg reiser opp til Lesja og skal delta i feiringen, gå i tog, og så skal jeg holde appell. Ingenting hadde gledet meg mer enn at Lesja hadde blitt fylt til randen med mennesker som ønsker å vise at kjærlighet er kjærlighet uansett, sier han.

55-åringen prøver å gjøre sitt for å spre budskapet om Lesja Pride.

Ordfører Skotte ser også fram til feiringen, og er takknemlig for at Jan Thomas har engasjert seg for lokalsamfunnet i Lesja.

- Jan Thomas’ engasjement har nok bidratt sterkt til at det også kommer folk langveis fra. Det har jo blitt en del trekkplaster på festivalen vår. Jan Thomas selv kommer, Vendela Kirsebom kommer og hele Norges Helsesistah stiller. Vårt mål er å lage en fin dag og feire mangfold og raushet på en god og positiv måte. Det er jo det dette handler om, sier Skotte.

- Jeg gleder meg, og håper at Pride blir et årlig arrangement. Alle er velkomne til feiring sammen med oss på Lesja, legger hun til.

Skeptisk til FRI

Westad bedyrer at han ikke har noe imot Pride-markeringen i Lesja, og at det for hans del først og fremst er et spørsmål om ressursbruk innad i kommunen.

Til Dagbladet går han likevel spesifikt ut mot Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Det er FRI som står som arrangør for Pride-markeringer i Norge.

STILLER SPØRSMÅL: Frank Westad har sagt at han ikke er imot Pride-markering, men overfor Dagbladet stiller han seg likevel skeptisk til organisasjonen bak Pride-markeringen, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Foto: privat
STILLER SPØRSMÅL: Frank Westad har sagt at han ikke er imot Pride-markering, men overfor Dagbladet stiller han seg likevel skeptisk til organisasjonen bak Pride-markeringen, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Foto: privat Vis mer

Westad sier til Dagbladet at han oppfatter FRI som en organisasjon med manglende åpenhet i sin politiske aktivitet.

- FRI driver politisk påvirkning på siden av demokratiske kanaler og prosesser. Slike fundamentale omveltninger som FRI jobber for, skal i et demokrati skje gjennom åpne prosesser, hvor alle sider belyses, og folk får si sin mening, sier Westad.

- Underlige premisser

I tillegg til ressursbruk, reagerer også Westad på det han mener er en rolleblanding i politiets involvering i Pride-arrangementer:

- Det er for øvrig spesielt at politiet går i tog til støtte for en organisasjon som har som uttalt mål å endre lovverket som politiet nøytralt skal håndheve, sier Westad til Dagbladet.

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, ønsker ikke å svare på alle Westads påstander direkte.

AKSEPTERER IKKE: Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, vil ikke akseptere Westads premisser for diskusjonen. Foto: FRI
AKSEPTERER IKKE: Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, vil ikke akseptere Westads premisser for diskusjonen. Foto: FRI Vis mer

- Westad setter noen underlige premisser for denne diskusjonen som jeg ikke ser noen grunn til å akseptere, det er ikke behov for det sensasjonspreget han legger opp til i sine kommentarer og påstander om en helt legitim interesse- og medlemsorganisasjon, sier Gjestvang til Dagbladet.

Gjestvang forsikrer om at alt av FRIs politiske engasjement ligger åpent tilgjengelig for offentligheten på nettsidene deres.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer