Kompromisser og faste priser

Ingress

Meninger

Mye har vært uklart om de borgerliges kulturpolitikk, men det har aldri vært tvil om at bokloven til den rødgrønne regjeringen ville bli skrotet. Det var faktisk en av de aller første konkrete politiske lovnadene - før regjeringsplattformen var ferdigforhandlet. Samtidig har det ligget i kortene at den borgerlige regjeringen ikke ville over til et rent fripris-regime. Selv om Fremskrittspartiet, og også deler av Høyre, skulle ønske det - blir det antakelig vurdert som for mye av en krigserklæring overfor bokbransjen.

Norge er en forhandlingsøkonomi, så også bokbransjen. Når Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen nå på overtid har kommet fram til en avtale om forlengelse av bokavtalen, er det all grunn til å tro at den vil bli akseptert av regjeringen. Forfatterforeningen signaliserer også at de er tilfreds med avtalen. Dermed beholdes fastprisperioden fram til 1. mai året etter utgivelsesdato. I denne perioden kan ikke bøker selges med mer enn 12,5 prosent rabatt. Det har vært usikkerhet om en bokavtalen, som krever unntak fra konkurranselovgivningen, vil bli akseptert av ESA - kontrollorganet for EØS-avtalen. Lite tyder imidlertid på at ESA vil gripe inn.

Den store forskjellen på boklov og bokavtale er at det bare er forleggerforeningens medlemmer som er bundet av sistnevnte. Det vil si at uavhengige forlag, som utgjør cirka 20 prosent av bransjen, kan operere utenfor bokavtalens rammer, med for eksempel større rabatter. En annen viktig forskjell er at bokavtalen ikke vil regulere rabattene mellom forlag og bokhandel. Dette var et avgjørende poeng i forhandlingene om bokloven, der de mindre forlagene var fast bestemt på at det måtte inn et tak på 50 prosent. De store forlagene eier de store bokhandlerkjedene, og har dermed makt til å presse mindre aktører.

For å sukre pillen har den nye bokavtalen en formulering om at det «skal tas hensyn til mindre aktørers bidrag til spredning og mangfold av bøker(...) Forhandlere og leverandør kan ikke diskriminere på bakgrunn av eierskap.» Et bransjeråd skal også særlig følge opp dette i årlige evalueringer, gjennom pris og marginundersøkelser. Samme råd skal gjennomføre pris- og marginundersøkelser - også i kjeder som eies av konserner som driver forlagsvirksomhet.

De mindre forlagene vil dermed rent teoretisk ha et vern mot markedsmakten til de dominerende aktørene. Dette er viktig, fordi mye av kreativiteten i bokbransjen nettopp finnes i de mindre, uavhengige forlagene. Det påhviler myndighetene et ansvar for å følge med på at deres posisjon ikke svekkes.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.