- Kona ga meg kjøpeforbud

Hallvard Flatland er ofte å se på kunstauksjoner, men ikke nødvendigvis for å handle.

Klart for samlerkamp på auksjon

- Kona har gitt meg kjøpeforbud. Vi har ikke noe sted å ha det, ler Flatland.

Han har både investert i kunst og kjøpt kunst med hjertet.

- Mye grafikk. Jens Johannessen har jeg mye av. Både fordi jeg har et personlig forhold til ham, og fordi jeg i tillegg er glad i bildene hans. Jeg kjøper litt med hjertet, vedgår Flatland.

- Jens Johannessen er en av de norske kunstnerne som har hatt størst verdistigning på 90-tallet, sammen med Odd Nerdrum og Jakob Weidemann.

Han eier blant annet et maleri av Kitty Kielland og et av de kvinnelige 1800-tallskunstnerne det er blitt rift om i år.