Konfliktfylt og vakkert i Himalaya

Levende naturdrama fra fjellene.

Naturen spiller hovedrollen i «Himalaya», og den har kraft nok.

Regissør Eric Valli er dokumentarfilmskaper med «Himalaya» som sin spillefilmdebut. Han har årelang personlig kjennskap til området. Det merkes i denne billedvakre filmen.

Dens tema og konflikter er verken spesielt originale eller spennende i den forstand at vi hopper i stolen. Det dreier seg om generasjonskonflikter blant innbyggerne i en landsby som lever av salt og korn, om religionens og tradisjonens møte med ungdommelig pågangsmot, om litt stjålen kjærlighet.

Men nettopp rammen av fjell, vær og røff natur gir drama og mennesker ekstra karakter og en forståelse av hvordan omgivelsene nødvendigvis må forme livsinnstilling og levesett. Dette er små, tapre mennesker avhengige av å spille på lag med naturen og hverandre.

To fotografer har gjort en kjempejobb, og når «Himalaya» er billedvakker er det ikke for deres bruk av gule filtre, men fordi de så levende har fanget samspillet mellom mennesker og miljø.