Kong Ford

Harrison Ford har tre fly, ett helikopter, tre hjem og Calista Flockhart. Han tåler fint å floppe med en film med russere som helter på kino i USA.

LOS ANGELES (Dagbladet): Den tidligere snekkeren som tok hull i øret som 54-åring, troner på lønnstoppen i Hollywood. For «K-19», den nå aktuelle ubåtfilmen hvor Ford prater med russisk aksent, har Ford sikret seg 25 millioner dollar. I tillegg skulle han ha 20 prosent av innspillingsinntektene.

Men filmen, som fikk terningkast fire i Dagbladet og er ventet å gå bedre i Europa enn i USA, vil neppe gi store ekstrabonusen for Ford. Russere i helterollen fungerer ikke på kino i USA, og filmen har blitt en av årets største flopper - i USA.

Ikke forbannet

Harrison Ford trenger ikke arbeide en dag til i livet sitt. Det har filmmogulene, vennene George Lucas og Steven Spielberg, sørget for med henholdsvis «Star Wars» og «Indiana Jones» . Men det er ingen vits i å spørre ham om suksessene. De tilhører hans fortid, og er uinteressant, synes Ford.

Ford har alltid vært respektabel konsekvent i forhold til å snakke om sitt privatliv. Det har han fortsatt med etter at han nå har blitt sammen med Calista Flockhart.

- Jeg føler at mye av det som skrives om meg er forstyrrende, absurd og uansvarlig. Selv om det er mange som ikke forholder seg til sannheten, blir jeg ikke lenger frustrert og forbannet.

Ford prater lavt, og tar seg god tid før han svarer på spørsmålene. Ikke minst de politiske, som han egentlig ikke vil svare på, selv om han er politisk engasjert. Siden actionheltens nye film handler om storpolitikk, er det vanskelig å unngå.

- Vi lærer aldri

«K-19» er Hollywood-versjonen av jomfruturen til tidligere Sovjetunionens første atomubåt. I løpet av turen ble ubåten rammet av feil i atomreaktoren. Takket være at flere av mannskapet ofret sine liv, berget de fartøyet og forhindret en dramatisk atomeksplosjon - rett utenfor Jan Mayen i 1961 - og en mulig atomkrig mellom stormaktene.

- Det var nesten-katastrofer som dette flere steder på 50- og 60-tallet. Både russere og amerikanere hadde demonisert hverandre så mye at begge partene var på bristepunktet. Det kunne ha gått virkelig galt utenfor Jan Mayen, sier Harrison Ford.

Det er åpenbare paralleller i dag mellom USA og Irak, USA og al-Qaida, israelere og palestinere.

- Tenk om vi lærte av våre feil, sier Ford.

- Usunn nasjonalisme drives fram under perverse politiske prosesser. Det eneste vi oppnår, er å miste muligheten til å forstå hverandre. Det er en trist side ved menneskets natur. Det er den samme skitten om igjen.

<B>FLYR HØYT:</B> Harrison Ford pendler mellom Hollywood, ranchen i Wyoming og New York med sine tre fly og sitt helikopter. Det går fint når han tjener 25 millioner dollar på hver film. Her fra premieren på «K-19» med Calista Flockhart.