- Kongehus eller ytringsfrihet

Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener Ari Behn bør velge mellom kongehuset og retten til å offentlig si det han vil. Geir Pollen i Forfatterforeningen sier privatpersonen Behn er avskaffet.

I går sendte TV2 dokumentaren Ari Behn har laget fra konflikten i Afghanistan. I programmet uttrykker Behn skepsis til amerikansk og dermed norsk utenrikspolitikk i denne saken.

Jusprofessor Carl August Fleischer sa i Dagbladet i går at Behn burde holde munn fordi hans rolle som prinsessens tilkommende fortsatt er uklar.

Hellig

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund ser problematiske sider ved uttalelsene hans. Kokkvold sier at ytringsfriheten er hellig, men: - Verken kongehuset, eller lakeier for kongehuset, kan sutre over at mediene går en på klingen. Når medlemmer av kongefamilien uttaler seg, må de i likhet med alle andre finne seg i et kritisk søkelys fra pressens side, sier han.

Må velge

Kokkvold mener Behn derfor bør ta konsekvensen av hans nye tiltenkte rolle.

- Mener han det er uholdbart for monarkiet, bør han tie. Man må rett og slett velge. Så får Behn, kongehuset og norsk offentlighet finne ut i fellesskap om det er i samsvar med de krav som stilles til kongehuset, sier Kokkvold.

Monarkiets endelikt?

- Du mener altså at ingen kan knebles men at også alle som hever stemmen må tåle å få sine uttalelser vurdert og debattert?

- Ja. Og Ari Behn må som forfatter og en slags intellektuell selv finne ut om ytringsfriheten er viktigere enn roen rundt kongehuset. Det er ikke lett å bli fratatt sin ytringsfrihet. Men på sikt vil nok monarkiet fases ut av seg selv fordi det er umulig å stille samme krav til moderne mennesker som de som stilles til et kongehus som vil ha fred rundt sin institusjon. Dette er nok bare begynnelsen, sier Kokkvold.

Ny rolle

Henrik G. Bastiansen, stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, skrev i 2000 sammen med professor Hans Fredrik Dahl boka «Hvor fritt et land», som handler om sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre. Han gir jusprofessor Carl August Fleischer rett på flere punkter.

- Ari Behn tar feil hvis han tror at han kan fortsette som før med å være journalist og forfatter. Hensynet til ytringsfriheten veier tungt, men kongefamilien har tradisjon i å ligge lavt i konkrete stridsspørsmål, sier Bastiansen.

Han mener at Behn har mye å lære av kronprins Haakon.

- Kronprins Haakon har reflektert mye over sin rolle og vært sin rolle bevisst. Jeg mener at Ari Behn bør gjøre det samme, sier Bastiansen.

Problematisk

Formann Geir Pollen i Forfatterforeningen ser også Behns rollekonflikt.

- Dette er en god illustrasjon på hva Ari Behn kan vente seg når han skal ut i verden, og samtidig kombinere roller. På mange måter er privatpersonen Ari Behn avskaffet. Han er en del av kongehuset, og han må pålegge seg en betydelig grad av selvsensur.

Pollen sier at det er liten tradisjon i Norge for at kongelige eller personer med tilknytning til kongefamilien uttaler seg offentlig. Han mener Behn fortsatt bør ha meninger.

- Det at du blir inngiftet i et kongehus, kan ikke automatisk føre til at du skal gå rundt resten av livet med munnkurv, sier han.

PROBLEMATISK: Ari Behns dokumentar fra konflikten i Afghanistan på TV2 i går kveld gjør at Behn, kongehuset og norsk offentlighet i fellesskap må finne ut om hans uttalelser er i samsvar med de krav som stilles til kongehuset. Det mener Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund.