KONGELIG FEIRING: I en ny spørreundersøkelse kommer det fram at 40 prosent av Norges befolkning mener vi bruker for mye penger på Kongehuset. Her ser vi kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, dronnings Sonja og kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff
KONGELIG FEIRING: I en ny spørreundersøkelse kommer det fram at 40 prosent av Norges befolkning mener vi bruker for mye penger på Kongehuset. Her ser vi kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, dronnings Sonja og kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoffVis mer

Kongehus-spørsmålet som splitter Norge

40 prosent av befolkningen mener Norge bruker for mye penger på monarkiet.

(Dagbladet): Ipsos MMI har gjort en større monarkiundersøkelse på vegne av Dagbladet, hvor spørsmålet er som følger:

«Bruker Norge for mye, passe eller for lite penger på kongehuset?»

  • Totalt mener 40 prosent at Norge bruker for mye penger på kongehuset.
  • 46 prosent svarer at de statlige monarkiutgiftene er «passe». Kun tre prosent svarer at Norge bruker for lite penger, mens elleve prosent svarer «vet ikke».

Kongemakta

Gjennom en omfattende artikkelserie rettet Dagbladet tidligere i år søkelyset mot det norske kongehusets økonomi.

I serien «Kongemakta» ble de totale og reelle statlige utgiftene til monarkiet avslørt, og de nye opplysningene førte til en stor offentlig debatt med politiske etterdønninger. Til høsten skal et lovforslag fra partiet Venstre, om å legge utgiftene til kongehuset under Offentlighetsloven, behandles.

460 mill.

Blant annet avdekket Dagbladet at:

• De samlede utgiftene til monarkiet har vokst minst 37 prosent på seks år, fra 336 millioner kroner i 2010 til minst 460 millioner kroner i 2016.

• Lønnsutgiftene til hoffet er mer enn doblet siden 2002. Da brukte hoffet 52 millioner kroner til å lønne faste og midlertidig ansatte. I 2014 var tallet økt til 119 millioner. Antallet fast ansatte økte i samme periode fra 136 til 153, ifølge hoffets årsberetninger.

Siden 2002, da kronprins Haakon avsluttet studiene, har staten over tredoblet overføringen til kronprinsparets stab, som i 2016 mottar 18,8 millioner kroner.

• I samme periode er kronprinsparets skattefrie apanasje doblet til 9,3 millioner kroner i 2016.

- Høy andel

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, mener andelen som mener Norge bruker for mye penger er høyt.

- 40 prosent er mye, og jeg tror alle sakene til Dagbladet har bidratt til å øke denne andelen, sier Aarebrot.

- Samtidig vil jeg påpeke at den dyreste styreformen er republikk. I Italia må de betale store pensjoner til gamle presidenter, det slipper man med monarkiet. Objektivt sett er monarkiet vi har i Norge ganske billig, fortsetter professoren.

- BILLIG: Professor Frank Aarebrot mener monarkiet koster Norge lite. Foto: Tor Erik H. Mathiesen
- BILLIG: Professor Frank Aarebrot mener monarkiet koster Norge lite. Foto: Tor Erik H. Mathiesen Vis mer

- Kan gjøres billigere

Venstre-politiker og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Sveinung Rotevatn, har tidligere vært svært kritisk til størrelsene på summene som settes av til kongehuset hvert år.

Rotevatn sier til Dagbladet at han finner funnene i undersøkelsen interessante.

- Jeg er enig med de 40 prosentene som mener vi bruker for mye. Monarki er en dyr statsform, og selv om vi skal ha kongehuset mener jeg vi kan gjøre det billigere enn tallene vi ser i dag.

- Dagbladets avsløringer viser at mye av pengene går med til til å berike og øke verdien av kongefamiliens private eiendommer. Deretter går profitten i deres egne lommer, fortsetter Rotevatn.

Han mener Norge trenger mer innsikt i verdiene til kongefamilien.

VURDERES TIL HØSTEN: Utgiftene til Kongehuset må legges under Offentlighetsloven, slik Venstre nå har foreslått i Stortinget, sier Venstre-politiker Sveinung Rotevatn. Foto: Eirik Kopperud
VURDERES TIL HØSTEN: Utgiftene til Kongehuset må legges under Offentlighetsloven, slik Venstre nå har foreslått i Stortinget, sier Venstre-politiker Sveinung Rotevatn. Foto: Eirik Kopperud Vis mer

- Kongehuset må legges under offentlig lovgivning slik Venstre har foreslått i Stortinget. Slik får vi en reell innsikt i hvor utgiftene går, deretter kan vi stilling til om vi bruker for mye, sier politikeren.

Dårlige tider

- Men 46 prosent svarer at Norge bruker passe mye penger på kongehuset?

- Jeg tror mange ikke vet hvor mye penger som brukes, og da er det fort gjort å svare «passe». Vi går inn i en tid med lav lønnsvekst og trange lønnsoppgjør. Jeg forventer at det gjenspeiles i hvor mye penger som går til kongehuset i framtida, sier Rotevatn.

I undersøkelsen kommer det også fram geografiske og demografiske ulikheter. I Oslo mener 45 prosent at Norge bruker for mye penger, mot 41 prosent i resten av Østlandsområdet.

- Det kan se ut som om unge, urbane og velutdannede er noe mer kritiske enn andre grupper, men forskjellene er relativt små og dette fanger nok først og fremst opp at støtten til kongehuset er noe lavere i disse gruppene, sier økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Jarle Møen til Dagbladet.

Han mener det er viktig å se resultatene i lys av hvor mange i Norge som støtter monarkiet, og henviser til en undersøkelse som ble gjort av Aftenposten høsten 2015 som viser at 72 prosent av landets befolkning ønsker å beholde monarkiet som statsform.

Tilbake på 90-tallet lå imidlertid tallet på over 90 prosent.

Færre i nord

I Nord-Norge er det bare 28 prosent som mener at kongehuset får for mye penger. 50 prosent av nordlendingene hevder derimot at Norge betaler passe mye.

Kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen, ønsker ikke å kommentere detaljene i Dagbladets undersøkelse, men forteller at hun ser på tallene som positive.

- Vi er glade og ydmyke for den støtten Kongehuset har i det norske folk. Den store Jubileumsreisen fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør viste dette til fulle. Så er der viktig for meg å understreke at vi er svært opptatt av å bruke de ressursene vi får på en fornuftig, rasjonell og effektiv måte, i tråd med forutsetningene for bevilgningen, sier Hagen til Dagbladet.

POSITIV: Kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen, sier kongehuset er opptatt av å bruke millionene på en fornuftig måte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
POSITIV: Kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen, sier kongehuset er opptatt av å bruke millionene på en fornuftig måte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Vis mer